Zahlavi

Islámský stát z různých úhlů pohledu: Nová kniha nakladatelství Academia

14. 12. 2016

Nakladatelství Academia v pondělí 12. prosince 2016 v Literární kavárně Knihkupectví Academia představilo novou knihu týkající se problematiky Islámského státu (IS). Kromě editorů Ondřeje Beránka a Bronislava Ostřanského z Orientálního ústavu AV ČR se k aktuálnímu tématu vyjádřilo i několik dalších spoluautorů této knihy, která vyšla v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Evropa a stát: Mezi barbarstvím a civilizací.

Na knize Islámský stát se podílelo devět autorů. K jejich výběru editor Ondřej Beránek uvedl, že cílem bylo tuto těžko uchopitelnou entitu pochytit z různých úhlů pohledů, zapojit více odborníků z odlišných disciplín a nabídnout tak čtenářům celistvější obrázek o Islámském státě, než jej do podvědomí současné západní společnosti dostávají média. Podle Beránka musí být problematika Islámského státu vnímána z historické perspektivy jako selhání dvou států s autoritářskými režimy a bezpečnostní mafií – Sýrie a Iráku. Příčinou stoupajícího počtu stoupenců Islámského státu je nulová životní perspektiva a téměř žádná možnost ekonomické činnosti.

Atilla Kovács z Univerzity Komenského v Bratislavě se v knize zabýval analýzou mediální propagandy Islámského státu. Při uvedení knihy Kovács podotkl, že byl překvapený velkým a sofistikovaným úsilím propracovaného mediálního aparátu Islámského státu, který produkuje denně tři až čtyři videa a až patnáct dalších vizuálních materiálů podtrhujících propagandistická sdělení IS.

Druhý z editorů knihy, Bronislav Ostřanský, se v kapitole o apokalyptické rétorice Islámského státu zase věnoval vizi blízkého příchodu konce světa. Toto původně akademické téma se podle Ostřanského vlivem událostí a situace na Blízkém východě stává velmi aktuální.

Ondřej Ditrych z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy postihl v knize Islámský stát i strategie západních států boje se zahraničními příslušníky z řad IS. Rovněž se ve svém příspěvku věnoval tomu, jak se tito zapálení stoupenci IS rekrutují a postupně radikalizují, aby se pro Evropu stali hrozbou a synonymem exportovaného teroru.

Problematikou severokavkazských džihádistů v Islámském státě se zabývala ve svém textu Zuzana Kováčiková, která upozornila na těžké osudy mladých lidí v oblasti severního Kavkazu, kteří vlivem autokratického režimu a zběsilého pronásledování opozice ztrácejí vidinu perspektivní budoucnosti. Kvůli touze někam patřit se tak přidávají k Islámskému státu. Rusofonní jednotky však fungují částečně nezávisle na příslušnících IS z oblasti „chalifátu“. Spojují je zejména silné emoce i odlišná historická a kulturní zkušenost.

Neakademický pohled na Islámský stát v knize nabídl zahraniční zpravodaj Martin Novák. Ten se ve svém textu opřeném o svou vlastní bezprostřední zkušenost věnoval sebevražedné taktice bojovníků IS na bojištích v Sýrii, Iráku a Africe. Při prezentaci v Literární kavárně Martin Novák zmínil zajímavý fakt, který mu vyplynul z rozhovorů s obyvateli blízkovýchodních zemí. Ti vyjadřují Islámskému státu tichou podporu, která vychází z obavy, aby se nevrátil Assadův režim.

Více informací o knize naleznete na stránkách nakladatelství Academia.