Zahlavi

Inovace pro všechny výrobce elektronových mikroskopů na světě

26. 04. 2018

Tým brněnských vědců z Ústavu přístrojové techniky AV ČR vedený Vilémem Nedělou vyvinul a patentoval unikátní detektor elektronů pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop (EREM). Mikroskop vybavený tímto detektorem umožňuje zkoumat i ty nejcitlivější biologické vzorky často v přirozeném stavu tak, že jim elektronový paprsek prakticky neublíží. Zprávu o této novince publikoval vědecký časopis Ultramicroscopy.

Detektory elektronů jsou v podstatě oči elektronového mikroskopu. Kolika různými detektory je mikroskop vybaven, tolik různých typů informací jsou vědci schopni vidět a analyzovat.

Nový detektor je výsledkem více než desetiletého výzkumu a vývoje, na němž se podílelo několik vědců z Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně. Kombinuje v sobě tři typy vzájemně integrovaných detektorů, které umožňují současně zkoumat povrchovou topografii i materiálové složení vzorků a to s relativně vysokou kvalitou i v prostředí různě vysokého tlaku plynů. Detektor je tak citlivý, že dokáže zachytit informaci i při velmi nízkých proudech elektronového svazku, tedy v podmínkách, kde většina ostatních detektorů „vidí“ pouze šum. Detektor je navíc schopen jednoduchým způsobem informace filtrovat, a to poprvé na světě i v prostředí vysokého tlaku plynů environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu (EREM).

Detail nano-vlákenného biodegradabilního nosiče lidských buněk, určeného pro tkáňové inženýrství (kolorováno)

Jedinečná laboratoř v Brně

Vědecká laboratoř v Brně se zaměřuje nejen na základní výzkum a vývoj detekčních systémů a speciálních metod pro EREM, ale také na spolupráci s českými i zahraničními vědci z různých vědních oborů. V laboratoři v současné době probíhá výzkum raných somatických embryí rostlin související s jejich „klonováním“, výzkum geneticky modifikovaných rostlin, speciálních biopolymerů pro průmyslové i lékařské použití, vzorků ledu pro pochopení vlastností ledu i výzkum globálních klimatických změn nebo výzkum rozsivek pomocí originální, skupinou nedávno představené Low Temperature metody pro EREM.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR ve spolupráci s ÚPT
Foto: archiv ÚPT (Detail nano-vlákenného biodegradabilního nosiče lidských buněk, určeného pro tkáňové inženýrství (kolorováno). Zobrazeno pomocí nového ionizačního detektoru s elektrostatickým separátorem v podmínkách vysokého tlaku vodních par 200 Pa, nízké energie elektronového svazku 5 keV a ultranízkého proudu svazku 1 pA v modifikovaném vysokorozlišovacím environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu Quanta 650 FEG. Vzorek dodali Doc. Aleš Hampl a Mgr. Michaela Kloučková z Ústavu histologie a embryologie, Lékařské fakulty, Masarykovy univerzity.)