Zahlavi

Hrozí Zemi srážka s planetkou?

06. 06. 2017

Každých několik let se Země po dobu tří týdnů potkává s meteorickým rojem Taurid, který obsahuje přinejmenším dvě planetky o velikosti 200 – 300 metrů. Je velmi pravděpodobné, že je v něm přítomno i mnoho dosud neobjevených planetek o rozměrech desítek metrů nebo i větších. Jenom v roce 2015 zachytila a analyzovala Evropská bolidová síť, řízená z observatoře v Ondřejově, 144 bolidů náležejících k tomuto meteorickému roji.

Meteorický proud Taurid způsobuje na Zemi přinejmenším čtyři meteorické roje. Dva jsou aktivní v noci od konce září do začátku prosince a dva ve dne od konce května do poloviny července. Ačkoliv nejpravděpodobnějším mateřským tělesem je kometa 2P/Encke, existuje teorie, že tato kometa je jen úlomkem mnohem větší komety, která se rozpadla před tisíci let a vytvořila celý komplex těles, včetně řady planetek. Během tohoto období je pravděpodobnost srážky s rozměrnějším tělesem významně zvýšená. Přestože se ve většině případů jedná o velmi křehká tělesa, při velikosti řádově desítek metrů v průměru již mohou proniknout hluboko do atmosféry a představovat reálné nebezpečí pro zemský povrch.

Další výzkum vedoucí k lepšímu popisu tohoto reálného zdroje potenciálně nebezpečných těles dostatečně velkých na to, aby způsobila místní nebo dokonce kontinentální katastrofu, je proto velmi žádoucí. Nalezení těchto temných kometárních těles v meziplanetárním prostoru je však komplikováno jejich nízkým albedem (poměrná část z celkového dopadajícího slunečního světla odražená tělesem zpět do prostoru). Pro tuto úlohu jsou tedy potřebné velké dalekohledy a vhodné geometrické podmínky pozorování, tj. malá vzdálenost od Země a velká úhlová vzdálenost od Slunce.

Detailnější informace najdete v tiskové zprávě.

Připravil: Astronomický ústav AV ČR a Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Astronomický ústav AV ČR