Zahlavi

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014

01. 07. 2016

Akademie věd ČR ukončila hodnocení výzkumné a odborné činnosti svých 54 pracovišť (ústavů) za léta 2010–2014. Šlo o dosud nejpodrobnější hodnocení nejen v samotné Akademii věd ČR, ale v celé České republice. V těchto dnech vydává AV ČR publikaci, která v české a anglické mutaci přehledně mapuje průběh a výsledky hodnocení akademických pracovišť. Hodnocení bylo založené na v České republice v tomto rozsahu dosud nepoužité metodě, která spočívala v posuzování odborné činnosti vědeckých týmů zahraničními odborníky v rámci jednotlivých oborů a ve vztahu k aktuální mezinárodní úrovni daného oboru. Práci českých akademiků hodnotilo přes 1400 expertů, kteří pocházeli z padesátky zemí, nejčastěji z Německa, Spojených států a Francie. 

Základním cílem celého projektu bylo získání podrobných fundovaných informací nejen pro strategické řízení AV ČR jako celku, ale i pro řízení jednotlivých výzkumných pracovišť,“ komentuje hodnocení prof. Eva Zažímalová, předsedkyně koordinační rady hodnocení.

Rád konstatuji, že výsledky hodnocení výzkumné a odborné činnosti našich pracovišť za léta 2010–2014 jednoznačně ukázaly, že jsme při plnění tohoto náročného úkolu obstáli. Prokázalo se také, že systém hodnocení vědy a výzkumu v České republice, založený na metodě informovaného peer-review, který je využíván právě Akademií věd, je účinnou protiváhou tzv. kafemlejnku,“ říká v úvodu publikace prof. Jiří Drahoš, předseda AV ČR.

Publikace Hodnocení Výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 je ke stažení zde.