Zahlavi

Helena Illnerová je hrdou nositelkou Medaile Josefa Hlávky

16. 11. 2017

Nejlepší studenti pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladí talentovaní vědci Akademie věd ČR převzali 16. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic Cenu Josefa Hlávky. Celkem pět Medailí Josefa Hlávky je určených pro nestory a zakladatele české vědy. Jednu z nich si odnáší prof. Helena Illnerová.

„Vždy se zasazovala o předávání radosti z poznání širší společnosti a o povzbuzování zájmu mladých lidí o vědu. Své znalosti a zkušenosti pravidelně sdílí v médiích, formou přednášek a v nejrůznějších odborných diskuzích,“ řekla v laudatiu předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová.

Helena Illnerová jako první na světě objevila závislost funkce biologických hodin v mozku savců na délce dne během ročních období. Oddělení, které vedla ve Fyziologickém ústavu AV ČR, je dnes mezinárodně uznávané a významně se podílí na výzkumu mechanismu synchronizace biologických hodin s vnějším prostředím. Studium chronobiologie, tj. nauky o čase v živých organismech, zavedla nejen ve Fyziologickém ústavu, ale i v rámci celé České republiky.

V letech 2001–2005 byla prof. Illnerová předsedkyní Akademie věd České republiky, kde zavedla program podpory mladých nadějných vědců. Je stále aktivně činná v organizaci vědy v českých zemích i na mezinárodní úrovni. Za přínos pro vědu a její řízení jí už byla udělena řada domácích i zahraničních ocenění.

Nadání, Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, nejstarší českou nadaci, založil Josef Hlávka 25. ledna 1904. Po celou dobu nepřetržité právní kontinuity je činnost Nadání úzce spjata s osudy české společnosti. V současné době Nadání spravuje nadační jmění, především v podobě nemovitostí, zejména zámek Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic a nadační domy v Praze. Výnosy z pronájmů slouží na pokrytí všech nutných nákladů spojených s nadační činností, správou i zvelebováním majetku. Výnosy umožňují nezávislé finanční zajištění nadačního programu, který vychází z myšlenkového odkazu zakladatele Josefa Hlávky.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Zdeněk Rerych

_M7A5400

_M7A5400

_M7A5551

_M7A5551

_M7A5561

_M7A5561

_M7A5614

_M7A5614

_M7A5738

_M7A5738

_M7A5760

_M7A5760

_M7A5792

_M7A5792