Zahlavi

Grant EMBO přispěje k objasnění mechanismu, jak střevní bakterie podporují růst savců

08. 01. 2019

Vědecká organizace EMBO (European Molecular Biology Organization), sdružující 1800 předních výzkumníků v oblasti věd o živé přírodě, v prosinci udělila grant EMBO Installation deseti nadějným vědcům, kteří zakládají nezávislé výzkumné skupiny v ČR, Polsku, Portugalsku a Turecku. Mezi oceněnými výzkumníky je také jeden Čech, a sice Martin Schwarzer z Mikrobiologického ústavu (MBÚ) AV ČR.

Doktor Martin Schwarzer (nar. 1980) v současnosti působí v Laboratoři gnotobiologie Mikrobiologického ústavu AV ČR v Novém Hrádku. Věnuje se především způsobům, jimiž bakterie ovlivňují vývoj a růst hostitelských organismů. Grant obdrželo také pět vědců z Turecka, tři vědci z Polska a jeden z Portugalska. Každý z nich bude po dobu tří až pěti let čerpat částku 50 tisíc eur ročně.

„S radostí vítáme těchto deset talentovaných vědců v komunitě EMBO,“ uvedla ředitelka EMBO Maria Leptinová. „Všichni prokázali, že jsou schopni vést výzkum na špičkové úrovni a my jsme rádi, že je můžeme finančně podpořit v dalším kroku jejich kariéry a při zakládání jejich vlastních výzkumných skupin.“

Martinu Schwarzerovi pomůže grant s financováním výzkumné skupiny Interaktivní fyziologie gnotobiontů. „Snažíme se zjistit, jakým mechanismem střevní bakterie podporují růst mladého savčího organismu za podmínek nutriční podvýživy,“ upřesnil Schwarzer. „K tomu budeme používat unikátní model bezmikrobních myší a selat, které jako jediné pracoviště v České republice odchovává Laboratoř gnotobiologie, detašované pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR.“

Výhodou grantu EMBO je podle Schwarzera velice volný rozpočet. „Lze ho využít jak na podporu studentů v týmu, tak i na nákup investičního vybavení nebo na zaplacení analýz, které běžně nejsou v laboratoři dostupné, a to vše s minimální byrokratickou zátěží,“ dodal vědec.

Grant EMBO spolufinancují ministerstva a výzkumné agentury z ČR, Estonska, Polska, Portugalska a Turecka včetně českého ministerstva školství. Jeho cílem je podpora mladých vědců ve věcech výzkumu a mobility či propagace jejich mezinárodního renomé. Od roku 2006 jej obdrželo 103 vědců zakládajících nové výzkumné skupiny.

Související články:

Prestižní ceny Neuron ocenily i objevy vědců Akademie věd

Česko-polské chemické ocenění putuje do Švédska


Připravil: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR, s využitím tiskové zprávy EMBO