Zahlavi

GMO se představí v dalším díle NEZkreslené vědy

19. 09. 2018

Třetí díl nové série NEZkreslené vědy se věnuje geneticky modifikovaným organismům. Garantem dílu je Roman Hobza, z Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Biofyzikálního ústavu AV ČR.

„Se změnami prostředí se ukazuje, že geneticky modifikované organismy mohou být budoucností lidstva. Tento díl NEZkreslené vědy poukazuje na některé mýty, které o GMO panují.“ vysvětluje Roman Hobza.

Téma geneticky modifikovaných organismů vychází z výzkumného programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost, jehož koordinátorem je Jaroslav Doležel z Ústavu experimentální botaniky AV ČR – vědec, který se podílel na rozluštění genomu pšenice.

 

NEZkreslená věda je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd ČR, který vzniká v Divizi vnějších vztahů SSČ AV ČR. Krátká animovaná videa vzdělávací a zábavnou formou přibližují pozoruhodné jevy z vědy (nejen) studentům a pedagogům středních škol. Kreslířem NEZkreslené vědy je Tomáš Zach, komentář čte Pavel Liška.

 

Připravila: Andrea Saláková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Ilustrační obrázky: Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

 

Související články:

Druhý díl čtvrté série NEZkreslené vědy se zaměřuje na algoritmy

První díl čtvrté série NEZKreslené vědy se věnuje včelám