Zahlavi

Filosofický ústav AV ČR připomene 110. výročí narození Samuela Becketta

11. 04. 2016

Oddělení analytické filosofie Filosofického ústavu AV ČR ve spolupráci s DAMU pořádají v rámci výzkumného programu Strategie AV21 „Formy a funkce komunikace“ sérii veřejných akcí při příležitosti 110. výročí narození Samuela Becketta. Mezinárodní vědecké kolokvium na téma „Chaos a forma: ohlasy Becketta v literatuře, divadle a výtvarném umění“ za účasti filosofů, estetiků, literárních vědců a teatrologů z ČR, Slovenska, Německa, Francie, Švédska, USA a Kanady se uskuteční v Akademickém konferenčním centru Filosofického ústavu AV ČR ve dnech 11.–13. dubna. Zaměří se na téma, které hrálo klíčovou roli v Beckettově díle: funkce formy v umění.

V rámci výročí se uskuteční také veřejná debata s dlouholetým spolupracovníkem Samuela Becketta prof. Stanley Gontarskim (Florida State University), veřejné projekce a divadelní večer v DAMU.

Bližší informace a program najdete na adrese: http://komunikaceav21.cz/beckett2016/