Zahlavi

Film a přednáška o rizicích sesuvů půdy

03. 02. 2017

Problematiku sesuvů půdy přiblíží odborníci z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR a Norské geologické služby z Trondheimu projekcí norského filmu VLNA, jenž pojednává o sesuvu horských svahů do fjordu a jeho katastrofických následcích. 

"V odborných přednáškách a diskusích, které budou po promítání následovat, se pokusíme dát divákům odpovědi nejen na otázky, jak moc se tvůrci filmu drželi reality, jak dobře dokáže současná věda předpovídat vznik a pohyb sesuvů, zda se máme těchto jevů obávat i v České republice, ale i na vše další, co je bude z oboru zajímat," uvedl ředitel  Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR Josef Stemberk.

První projekce filmu se uskuteční v Praze v kině Ponrepo 16. února 2017 ve 20.00, další pak ve Vsetíně v kině Vatra ve středu 22. února v 19.00. V Praze bude po filmu následovat přednáška Dr. Reginalda Hermannse z Norské geologické služby, ve Vsetíně pak přednáška Dr. Jana Klimeše z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR. Vstup na obě projekce je volný.

Připravil: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR