Zahlavi

Festival filozofie letos nabízí politiku, umění i kůrovce

05. 06. 2019

Václav Cílek, Michael Žantovský, Vojtěch Bednář či Vladimíra Dvořáková. To jsou jen některá jména z dvacítky osobností, které oživí sedm přednáškových večerů Evropského festivalu filozofie. Ve dnech 4. až 14. června 2019 jej hostí Velké Meziříčí.

Festival se letos koná již potřinácté – tentokrát na téma Člověk a prostředí. Soužití člověka s přírodou totiž rezonuje lidskou společností od nepaměti. V současnosti nabývá toto téma stále většího významu. Hledáme řešení, jak uvést do rovnováhy hospodářský a společenský rozvoj lidstva, a přitom zachovat životní prostředí pro další generace. Festival se proto nezaměří pouze na vztah člověka a přírodního prostředí, ale nabídne i pohledy na sociálně-ekonomické, politické, mediální či umělecké prostředí.

Přednášející se například nevyhnou ani aktuálnímu problému kůrovcové apokalypsy či několikaletého sucha. „V této souvislosti doporučuji návštěvníkům například avizované vystoupení Vladimíra Simanova, který patří mezi největší české lesnické odborníky. Jeho odhalování příčin kůrovcové kalamity je typickým příkladem myšlení, které přesahuje běžná mediální a politická klišé,“ vyzdvihuje ředitel festivalu Milan Dufek z pořadatelského Filosofického ústavu AV ČR.

Festival filozofie je letos partnersky propojen s Víkendem otevřených zahrad, který se koná ve dnech 8.–9. června 2019. Během něho mohou lidé ve Velkém Meziříčí navštívit soukromou zahradu u řeky a vyslechnout odborný výklad nejen o jejím vzniku, minulosti a budoucnosti, ale také o širším kontextu celé městské čtvrti. Během festivalu se uskuteční také oslavy 120 let založení místního gymnázia.

Doprovodný program festivalu nabídne několik divadelních představení včetně premiéry scénického čtení Furianti on the road činohry Národního divadla. Návštěvníky čekají také výstavy, filmové projekce nebo labyrint na nádvoří kina.

Podrobný program naleznete na www.festivalfilozofie.cz.

Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Evropský festival filosofie