Zahlavi

Expozice v Pevnosti poznání odhaluje kód života

23. 03. 2018

Hledání kódu života – takový je název nové části expozice v Pevnosti poznání. Ve spolupráci s tímto interaktivním muzeem vědy ji připravilo olomoucké pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR, které je součástí olomouckého Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Instalace vznikla s podporou Strategie AV21 a programově zapadá do konceptu expozice Živá voda, kde přibližuje výzkum v oblasti genetiky rostlin a využití poznatků ve šlechtění a zajištění dostatku potravin pro lidstvo.

Návštěvníci Pevnosti poznání se blíže seznámí se složitým, ale fascinujícím procesem dělení buněk a přenosu dědičné informace. „Díky mikroskopu na vlastní oči odhalí jednotlivé fáze tohoto procesu, které mohou následně sledovat na LCD obrazovce. Přítomné spoty přiblíží práci expertů z Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Například zjistí, že špičkoví olomoučtí vědci jsou jediní na světě, kteří dokážou třídit rostlinné chromozomy,“ vysvětluje novinky v expozici koordinátorka sekce biologie Alena Vláčilová.Olomoucké pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR se podílí na nejprestižnějších mezinárodních projektech. Pod vedením prof. Jaroslava Doležela, který je koordinátorem výzkumného programu Strategie AV 21 Potraviny pro budoucnost, zkoumají vědci dědičnou informaci obilovin, banánovníků, trav a dalších rostlin, aby zefektivnili šlechtění zemědělských plodin a do budoucna i zavedení metod genetických modifikací. „Veřejnost se často k těmto technikám staví negativně, protože chybějí relevantní informace. Jako vědci považujeme za povinnost objasňovat tuto problematiku a bořit mýty či předsudky. V Pevnosti poznání chceme srozumitelně vysvětlit základy genetiky, tedy co je vlastně dědičná informace, kde se v buňce nachází a jak se přenáší,“ vysvětluje prof. Jaroslav Doležel.


Na snímku druhý zleva Jaroslav Doležel z olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR, vpravo ředitel ústavu Martin Vágner.

V interaktivním centru si mohou lidé prohlédnout také netradiční objekt, dvoumetrový model deoxyribonukleové kyseliny (DNA). Nositelku genetické informace všech organismů vyrobili vědci z plechovek a plastových lahví.

Spolupráce týmu Pevnosti poznání s odborníky z Akademie věd ČR novou instalací v expozici Živá voda zdaleka nekončí. Jak vysvětluje prof. Jaroslav Doležela, rozšiřování sekce bude pokračovat. „Chtěli bychom ukázat, jak využíváme pro usnadnění čtení dědičné informace chromozomy. Vědecké poznatky o dědičné informaci se vyvíjejí neskutečně rychle, takže to, co se kdysi učilo ve škole, je v současnosti už zastaralé. Naše expozice je proto určena dětem i dospělým.“V nejbližší době se mohou příznivci vědy těšit také na obří model dvoušroubovice DNA, který připravují řemeslníci v dílnách pevnosti. Tento exponát bude viset mezi jednotlivými patry budovy.

Více o programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost v časopise A / Věda a výzkum:


3/2017 (verze k listování)


Připravili: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, a Radoslava Kvasničková, Ústav experimentální botaniky AV ČR
Foto: Ústav experimentální botaniky AV ČR