Zahlavi

Evropská rada pro výzkum slaví 10. výročí svého založení

28. 02. 2017

Evropská rada pro výzkum (European Research Council, ERC) slaví v březnu 2017 10. výročí svého založení. V týdnu od 13. do 19. března 2017 se po celé Evropě i mimo ni uskuteční konference a diskusní stoly či popularizační akce s cílem propagovat ERC a výsledky projektů špičkového badatelského výzkumu. Týden ERC bude završen 21. března 2017 slavnostní konferencí v Bruselu. Technologické centrum AV ČR se účastní akcemi pořádanými v Praze a Brně.

V České republice se v rámci Týdne ERC uskuteční dne 15. března 2017 konference s názvem 10 Years of Excellent Ideas v Praze a o den později, 16. března 2017, na ni naváže Regionální den ERC v Brně. Akcí se zúčastní čelní představitelé ERC a českých institucí, stejně jako vybraní řešitelé grantů ERC, kteří představí svůj špičkový výzkum.

ERC vznikla v roce 2007 jako vůbec první evropská organizace pro podporu projektů, jež mají posunout stávající hranice oborových znalostí, a převratným způsobem ovlivnit daný obor a otevřít zcela nové výzkumné perspektivy v celosvětovém měřítku (tzv. „frontier research”). Za pouhých deset let své existence si ERC získala mezinárodní prestiž a uznání. Její granty, financované z rámcových programů EU, se staly známkou a měřítkem kvality vědy a výzkumu v jednotlivých zemích.

Dosud získalo grant téměř 7000 špičkových výzkumných pracovníků a 30 000 členů jejich týmů. Celkem 3000 článků, které jsou výsledkem podpořených projektů, se umístilo mezi 1% nejcitovanějších článků. Šest řešitelů ERC grantů získalo Nobelovu cenu. V roce 2016 získal Nobelovu cenu za chemii držitel ERC grantu profesor Ben Feringa.

V České republice bylo v programu H2020 zatím podpořeno 15 projektů ERC. Grant ERC CZ, financovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, umožnil podporu dalších 11 projektů, které splnily požadavky pro získání grantu ERC. V roce 2016 získal prestižní grant Evropské výzkumné rady David Doležel z Biologického centra v Českých Budějovicích na výzkum biorytmu hmyzu v kategorii Consolidator grant. Předloni jej v Česku získali badatelé dva − chemička Jana Roithová a fyzikální chemik Michal Otyepka. V kategorii Starting grant uspěla v roce 2016 Jana Kalbáčová Vejpravová z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Připravil: Technologické centrum AV ČR
Foto: Technologické centrum AV ČR