Zahlavi

Eva Zažímalová jmenována předsedkyní Akademie věd ČR

14. 03. 2017

Prezident České republiky Miloš Zeman dnes na Pražském hradě jmenoval prof. Evu Zažímalovou předsedkyní Akademie věd ČR pro čtyřleté funkční období 2017–2021. Stala se tak teprve druhou ženou v čele nejvýznamnější české vědecké instituce. Ve funkci nahradí prof. Jiřího Drahoše, jemuž 24. března 2017 vyprší mandát. Prof. Eva Zažímalová byla do funkce předsedkyně Akademie věd ČR navržena už v prosinci loňského roku Akademickým sněmem AV ČR a v polovině ledna vzala tento návrh na vědomí Vláda České republiky. Programové prohlášení nové předsedkyně naleznete zde.

„Vážená paní předsedkyně, dovolte mi, abych Vám blahopřál k dnešnímu jmenování. Ujímáte se obří organizace, která čítá 52 ústavů, z nichž minimálně jeden, a to ústav prof. Holého se zapsal do světových dějin a já jsem přesvědčen, že některé další ústavy jsou na pokraji téhož zápisu,“ uvedl prezident České republiky Miloš Zeman.

„Akademie věd ČR má ty nejlepší předpoklady rozumným způsobem spojovat základní a aplikovaný výzkum a já se budu snažit, abych pro to vytvářela ty nejlepší podmínky, a aby Akademie věd ČR dosahovala stále lepších výsledků a přitom zůstala kultivovanou a respektovanou institucí, o čemž jsem přesvědčena, že je,“ řekla Eva Zažímalová.

Eva Zažímalová se narodila v roce 1955 v Praze. Vystudovala biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1983 pracuje v Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Mezi léty 2003 až 2007 byla v Ústavu experimentální botaniky zástupkyní ředitele, od roku 2007 do roku 2012 ústav vedla jako ředitelka.

Věnuje se molekulárním mechanismům účinku rostlinných hormonů. Její výzkumná práce se zaměřuje především na fytohormon auxin, jeho metabolismus a molekulární mechanismy jeho působení a transportu v rostlinných buňkách. Výsledky jejího bádání nalézají využití například v zemědělství.

Na Univerzitě Karlově se Eva Zažímalová v roce 2004 habilitovala v oboru Anatomie a fyziologie rostlin a v roce 2013 byla jmenována profesorkou v oboru rostlinné anatomie a fyziologie. V témže roce byla zvolena do Akademické rady AV ČR, kde vedla tým pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014. Jako hodnotitelka zasedá prof. Eva Zažímalová i v panelech Evropské výzkumné rady. Je autorkou nebo spoluautorkou více než 50 původních vědeckých prací publikovaných převážně v renomovaných mezinárodních odborných časopisech včetně Science, Nature, Cell, PNAS apod., editorkou monografií i autorkou kapitol v odborných monografiích. Její práce byly citovány podle WoS (bez autocitací) více než 2800x, h-index 24.

 

 

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Stanislava Kyselová

 

 

170314_evaZ

170314_evaZ

170314_ez1

170314_ez1

170314_ez2

170314_ez2

170314_ez3jpg

170314_ez3jpg

170314_ez4jpg

170314_ez4jpg