Zahlavi

Dva roky fungování Strategie AV21

23. 12. 2016

Vlajková loď AV ČR posledních dvou let, projekt Strategie AV21, který pomocí interdisciplinárního výzkumu poskytuje výstupy jak pro průmysl, tak pro veřejnost a státní správu, má za sebou první vážné hodnocení. Nakolik se doposud daří naplňovat slogan „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ se můžete přesvědčit v nové publikaci AV ČR, která shrnuje dosavadní dění, úspěchy a výstupy jednotlivých výzkumných programů.

„Jsem přesvědčen, že ve své základní orientaci na společensky závažná témata, která představují problémy, jejichž řešení vyžaduje široce založený interdisciplinární výzkum a meziinstitucionální synergii, naše nová strategie uspěla. Jejím specifickým rysem je výrazné zapojení sociálních a humanitních věd nejen do přírodovědně, ale také technicky orientovaných programů. O úspěchu strategie svědčí i ohlasy, které přicházejí z politické i podnikatelské sféry. Jsme rádi, že nad Strategií AV21 převzal záštitu premiér Bohuslav Sobotka. Velmi pozitivní ohlas zaznamenala Strategie AV21 rovněž v zahraničí. Slovenská akademie věd se jí přímo inspirovala a navrhla soubor devíti interdisciplinárních programů pod názvem Otevřená akademie: výzkumné programy SAV pro využití ve společnosti,“ píše ve svém úvodním slově v publikaci předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš.

Připravil: Viktor Černoch, Odbor akademických médií SSČ AV ČR, v. v. i.