Zahlavi

Druhá dohoda o spolupráci univerzitní a akademické sféry

20. 10. 2017

K olomoucké univerzitě se nyní přidala i ta ústecká. Akademie věd ČR a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem spolu ve čtvrtek 19. října uzavřely Dohodu o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů, která navazuje na novelu vysokoškolského zákona.

„My si této spolupráce nesmírně vážíme. Ostatně v akademických ústavech nyní máme celkem na dva tisíce doktorských studentů,“ uvedla při podpisu smlouvy předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová. „Byli bychom rádi, kdyby nás vysoké školy chápaly jako rovnocenného partnera. V případě doktorandů přitom nejde o masovost, ale o výběr a přípravu těch nejlepších studentů, kteří budou srovnatelní s těmi v západních státech a budou mít i podobné možnosti uplatnění,“ uvedl Jan Zima z Akademie věd, který se o spolupráci s vysokými školami významně zasazoval.

Rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Martin Balej a předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová při podpisu smlouvy v Praze

Tuto strategii potvrdil i rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Martin Balej: „Snažíme se soustředit na několik excelentních programů.“ Uvedl také, že spolupráce s Akademií se daří zejména v oblasti chemie a ochrany životního prostředí. „Chemie tradičně patří do našeho kraje a my bychom toho chtěli využít. V našem regionu to není zrovna jednoduché, má mnoho specifik,“ dodal Balej.

Ústecký kraj bojuje dlouhodobě s vysokou nezaměstnaností, přičemž právě univerzita patří mezi důležité faktory na trhu práce. Má osm fakult, na kterých v současnosti studuje kolem osmi tisíc studentů. Na území „brownfieldu“, který univerzita převzala po nemocnici, se nyní staví nový kampus. Jak uvedl Balej, současným trendem je užší propojování nejen mezi akademickou a univerzitní sférou, ale v rámci univerzity také směrem „dovnitř“, tedy mezi fakultami. To se projevuje například i na sdílení přístrojového vybavení.

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR