Zahlavi

Dohoda o spolupráci mezi vědou a průmyslem

28. 03. 2017

Představitelé Akademie věd ČR jednali 24. března v Praze se zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR o prohloubení dosavadní spolupráce. Chtějí zintenzivnit spolupráci výzkumu a byznysu v ČR a společně řešit i tržní uplatnění výsledků výzkumu. Inspirovat se budou u úspěšných zahraničních projektů. Dohodli se například, že vytvoří vzorové smlouvy pro nakládání s duševním vlastnictvím a transferem technologií, nebo budou zveřejňovat úspěšné příklady spolupráce firem s ústavy Akademie věd ČR.

Akademie věd ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR budou dlouhodobě spolupracovat na následujících prioritách, které zahrnou do svého aktualizovaného memoranda o spolupráci:

  • Příprava vzorových smluv mezi firmami a ústavy Akademie věd ČR inspirovanými německým a britským vzorem, které by podle stupně spolupráce nastavily systém a vyvážený smluvní vztah pro nakládání s duševním vlastnictvím a transferem technologií.
  • Prezentace úspěšných příkladů spolupráce firem a ústavů Akademie věd ČR a jejich zveřejňování a propagace.
  • Podpora implementace modelů spolupráce po vzoru uznávaných výzkumných institutů rakouské společnosti Christiana Dopplera a německého Fraunhoferova institutu.
  • Obě organizace budou vzájemně koordinovat připomínky k návrhu paragrafovaného zákona o VaVaI.
  • Akademie věd ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR budou dlouhodobě hledat seniorní experty a vychovávat budoucí odborníky z praxe pro vyhodnocování tržního uplatnění výsledků výzkumu.

Společného jednání se za Akademii věd ČR zúčastnila nastupující předsedkyně Eva Zažímalová, prof. Jiří Drahoš a člen Akademické rady odpovědný za koordinaci rozvoje inovací a transferu technologií do aplikační a podnikatelské sféry Josef Lazar. Svaz průmyslu a dopravy ČR zastupoval člen představenstva zodpovědný za oblast vědy, výzkumu a inovací (VaVaI) Eduard Palíšek, generální ředitelka Dagmar Kuchtová, ředitel Sekce hospodářské politiky Bohuslav Čížek a manažer pro VaVaI Jan Proksch.


Příkladem zlepšující se spolupráce výzkumné a aplikační sféry je realizace řady úspěšných výzkumných programů v rámci Strategie Akademie věd AV21.

Připravil: SP ČR
Foto: Pixabay.com, SP ČR