Zahlavi

Dohoda o spolupráci: Akademie věd a Česká zemědělská univerzita

30. 05. 2018

Akademie věd ČR intenzivně pokračuje ve spolupráci s českými univerzitami. Dva dny po uzavření smlouvy s Karlovou univerzitou dojde na dohodu s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová ji podepsala 30. května 2018 v prostorách Zemědělské univerzity v Praze v Suchdole.

„Považuji za velký úspěch, že se naše spolupráce s univerzitami takto rozrůstá, a navíc takovým tempem. Česká zemědělská univerzita je pro nás výborný partner,“ řekla předsedkyně Eva Zažímalová.

Rektor ČZU Petr Sklenička, předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a místopředseda Zdeněk Havlas.

„Spolupráce mezi Českou zemědělskou univerzitou a mnoha ústavy Akademie věd už řadu let funguje. Podpisem smlouvy chceme tuto spolupráci nejen formalizovat, ale dále rozšířit a prohloubit,“ uvedl rektor ČZU Petr Sklenička.

Součástí delegace byla i členka Akademické rady Jana Bludská (vpravo) a kancléřka ČZU Iva Hrabánková

Dohoda o doktorských studijních programech řeší jak společné zastoupení v oborových radách, při přijímacím řízení a při výběru školitelů, tak i zkoušku a obhajobu disertační práce, přičemž v komisi budou mít zástupci akademických pracovišť přiměřené zastoupení. Pracoviště Akademie věd pak bude uvedené i v diplomu absolventa.

Připravil: Jan Martinek, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Jan Martinek, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR