Zahlavi

Den národních výzkumných infrastruktur na ELI Beamlines

04. 11. 2016

V laserovém centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech se 3. listopadu poprvé konalo setkání zástupců všech výzkumných infrastruktur v České republice. Akce nazvaná Den národních výzkumných infrastruktur byla organizována pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Zúčastnilo se jí na 130 představitelů akademické a průmyslové sféry.

 

Den národních výzkumných infrastruktur významně přispěl k diskuzi mezi akademickou a politickou sférou nad vhodnými podmínkami vytvoření příznivého prostředí pro provozování výzkumných infrastruktur. Ty tvoří páteřní síť pro provádění excelentního výzkumu a vývoje na území České republiky i napříč jednotlivými členskými státy Evropské unie. O významu akce svědčí také účast předsedy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) Giorgio Rossiho, který představil přípravu a pojetí cestovní mapy ESFRI 2018. Nově zvolený místopředseda ESFRI Jan Hrušák představil koncept doporučení připravovaných v expertní skupině ESFRI k dlouhodobé udržitelnosti výzkumných infrastruktur, která budou na podzim roku 2017 předložena Radě ministrů pro konkurenceschopnost. V následných diskuzních panelech byl zdůrazněn především socioekonomický význam výzkumných infrastruktur, jedinečnost technologické úrovně a politika otevřeného přístupu, kdy daná infrastruktura musí být provozována především pro využití širokým spektrem výzkumných pracovníků.

ELI Beamlines je příkladem výzkumné infrastruktury pan-evropského významu s mezinárodním přesahem, která je součástí Cestovní mapy ESFRI, tj. evropského plánu na vybudování nové generace jedinečných velkých výzkumných zařízení, která zajistí udržení konkurenceschopnosti Evropy v oblasti výzkumu a vývoje. Budou zde realizovány výzkumné a aplikační projekty zahrnující interakci světla s hmotou na intenzitě, která je asi 10 krát větší než současně dosažitelné hodnoty.

Očekávané poznatky budou potenciálně využitelné v lékařském zobrazování a diagnostice, konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových materiálů, rentgenové optice atd. ELI Beamlines se také stane atraktivní platformou pro výchovu nové generace doktorandů, vědců a inženýrů.

Realizaci ELI Beamlines v České republice má na starosti Fyzikální ústav AV ČR. Ten koordinuje národní konsorcium ELI-CZ zahrnující 14 českých univerzit a výzkumných ústavů.

 

Eli_aktualita_1

Eli_aktualita_1

Eli_aktualita_2

Eli_aktualita_2

Eli_aktualita_4

Eli_aktualita_4

Hrusak

Hrusak