Zahlavi

Den Akademie věd ČR na Univerzitě Karlově v Praze

02. 11. 2016

Festival Týden vědy a techniky AV ČR je v plném proudu. Úterý 2. listopadu patří prostory Univerzity Karlovy vědcům z Akademie věd ČR. "Výměnný program" je unikátním projektem a pojítkem dvou vážených institucí. Na Univerzitě Karlově se představí mimo jiné Prof. Jan Bažant, CSc., z Filosofického ústavu AV ČR či Mgr. Jan Pačes, Ph.D., z Ústavu molekulární genetiky AV ČR.

Přednášky probíhají v budově Karolina v Praze ve Vlasteneckém sále a Velké zasedací síni. Nenechte si ujít ani RNDr. Vladimíra Havránka, CSc., z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, s přednáškou Analýzy a aplikace na malých urychlovačích částic nebo Mgr. Zbyška Mošnu, Ph.D., z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, který se bude věnovat polární záři ve vědě, umění a mýtech.

Univerzita Karlova je hlavním partnerem festivalu Týden vědy a techniky AV ČR.