Zahlavi

Další pád meteoritu s rodokmenem podrobně zachycený Českou bolidovou sítí

17. 03. 2016

Na světě existuje více než 7 000 000 fotografických desek či negativů, které obsahují obrovské množství jedinečných vědeckých údajů o chování astronomických objektů za více než sto let. Značná část je poškozena tzv. zlatou nemocí a dalšími negativními vlivy. Bez záchrany těchto nosičů dat už nikdy nevyužijeme vědeckou hodnotu na nich uloženou, ale ani jejich kulturní a historické dědictví. Mnoho záznamů se týká astronomických pozorování, a proto se do Prahy na speciální workshop sjedou astronomové, ale také fyzici, chemici, archiváři a odborníci na uchovávání fotografických materiálů.