Zahlavi

Dá se uměle nahradit zubní sklovina? Vědci objevili cestu

29. 05. 2017

Zubní sklovina je nejtvrdší a nejodolnější tkání v našem těle, uměle ji ale vytvořit zatím neumíme. Vědci z Ústavu molekulární genetiky a Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR se podíleli na úspěšném výzkumu, který v budoucnu může vést k objevu nových biomateriálů podobajících se zubní sklovině.

„Snahou porozumět procesu vzniku a formování zubní skloviny, která je nejtvrší biologickou tkání u člověka, otevíráme nové možnosti přípravy biomateriálů, které budou mít velký potenciál pro využití nejen v medicíně,“ říká k tomu Jan Procházka z Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Vysvětluje také, že zubní sklovina je z 98 % tvořena anorganickými minerály, zejména hydroxyapatitem. Krystalická struktura skloviny je ale na rozdíl od přírodního hydroxyapatitu velice komplexní. Právě složitost uspořádaní jednotlivých mikrokrystalů do jednotlivých svazků a velmi přesné křížení těchto svazků s rozestupy na mikrometr dodává zubní sklovině její jedinečné vlastnosti.

Badatelé při svém výzkumu využili kombinace nejmodernějších fyzikálně biochemických a molekulárně genetických metod. Výsledky jejich práce, které byly publikované v prestižním mezinárodním odborném časopise, jsou z výchozím bodem pro další výzkum.

Více v tiskové zprávě zde.

Na obrázku organizace proteinového lešení zubní skloviny.

Připravil: Odbor mediální komunikace AV ČR
Foto: Ústav molekulární genetiky, Jan Procházka