Zahlavi

Chemičtí inženýři z celého světa opět v Praze

29. 08. 2016

V sobotu 27. srpna byl v hotelu Clarion v Praze zahájen 22. mezinárodní kongres chemického a procesního inženýrství CHISA 2016. Kongres, který pořádá Česká společnost chemického inženýrství v úzké spolupráci s Ústavem chemických procesů AV ČR, Inženýrskou akademií ČR a pod záštitou předsedy Akademie věd ČR, bude pokračovat do středy 21. srpna.

„Kongresy CHISA jsou bezesporu jednou z nejvýznamnějších akcí v oboru ve světovém měřítku a mají dlouholetou tradici: první ročník se konal v Brně v roce 1962, dva následující v letech 1965 a 1969 v Mariánských Lázních a od roku 1972 se kongres koná vždy v Praze, nejprve ve tříletém, později ve dvouletém intervalu,“ uvedl předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš, který je zároveň předsedou kongresu.

Součástí  akce je i 19. konference PRES 2016. Pořadatelé očekávají účast zhruba 900 účastníků z 65 zemí celého světa. Odborný program v deseti paralelních sekcích zahrnuje 4 kongresové plenární přednášky, 69 zvaných přednášek v sekcích a zhruba 1100 standardních příspěvků ve formě přednášek i vývěsek (bližší údaje na www.chisa.cz/2016).

„Specifikum kongresů CHISA je jejich zaměření na širokou problematiku chemického a procesního inženýrství, témata sahají od reakčního a katalytického inženýrství přes sofistikované separace látek na membránách až po energeticky úsporné výrobní technologie. Před rokem 1989 šlo o kongresy ‚na hranici železné oponyʻ, které dávaly unikátní možnost setkávání vědců z obou stran. Po sametové revoluci význam kongresu nijak nepoklesl – je zajímavé, že v době, kdy většina významných vědeckých konferencí stále mění místo svého konání a snaží se tak uplatnit i ‚turistickýʻ aspekt, zájem o kongresy CHISA, pořádané již takřka 45 let na stejném místě, rozhodně neklesá. Kromě tradice, dobře strukturovaného programu a kvalitní organizace je zde bezesporu významná ‚přidaná hodnotaʻ pražského genia loci,“ přiblížil pozadí kongresů CHISA prof. Drahoš.

      

Foto: Petr Janžura, SSČ AV ČR