Zahlavi

Čestná oborová medaile Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách pro Pavla Hobzu

19. 10. 2016

Jeden z našich nejznámějších a mezinárodně uznávaných chemiků, prof. Pavel Hobza, obdržel čestnou medaili za práci ve svém oboru. Na slavnostním setkání v Lannově vile mu ji  dne 18. října 2016 udělil předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš.

Pavel Hobza, působící v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, u nás založil a stále aktivně rozvíjí vědeckou školu zaměřenou na přesné kvantově chemické výpočty mezimolekulových komplexů s důležitými aplikacemi, které se v poslední době soustřeďují zejména na racionální vývoj nových léčiv. Tým Pavla Hobzy  se neobyčejně úspěšně věnuje tzv. nekovalentním interakcím a jejich roli v biochemii. „Teoretický popis nekovalentních interakcí, které jsou klíčem k pochopení základních biologických pochodů, není snadný a patří bezesporu mezi nejkomplikovanější úkoly současné vědy,“ říká Pavel Hobza.

Světovou proslulost získal Pavel Hobza díky objevu nepravé vodíkové vazby. Dále objasnil roli patrových interakcí v DNA a proteinech a také vysvětlil úlohu disperzní energie v biomakromolekulách. Pavel Hobza je zcela mimořádnou vědeckou osobností, o čemž svědčí kvantita jeho publikačních výstupů, řada pozvání na významné mezinárodní konference a hostující profesury v Kanadě, Německu a Jižní Koreji. Patří také mezi členy britské Královské chemické společnosti.