25. 08. 2017

Judit a Jiří Šponerovi z Biofyzikálního ústavu AV ČR se stali ambasadory filmu amerického nezávislého režiséra Terrence Malicka Cesta času (The Voyage of Time: Life’s Journey) o vzniku, vývoji a zániku vesmíru, životním cyklu sluneční soustavy a zrodu organizmů až po formování lidské civilizace. Vizuálně podmanivý dokument vznikal bezmála 40 let a doprovází jej poetický komentář herečky Cate Blanchett. Její uhrančivý hlas klade otázky, jež lidstvo provázejí od nepaměti.

Na tvorbě unikátního dokumentu z roku 2016 se podílely významné osobnosti vědeckého světa, paleontologové, biologové, astrofyzici z prestižních pracovišť po celé Zemi. Terence Malick tak pokračuje v ohledávání kořenů existence člověka, které dostalo jasnou podobu v ceněném filmu Strom života.Po projekci (31. srpna 2017 v pražské Lucerně a 1. září 2017brněnském planetáriu) bude následovat Q&A s manželi Šponerovými. Jejich hlavní výzkumné téma se týká původu života a vysvětlení samovolného vzniku prvních genetických molekul schopných samostatné darwinistické evoluce na planetě Zemi před čtyřmi miliardami let. Manželský pár sklízí v posledních letech slávu za „bitvy“ se zastánci starších teorií, kteří se novému vysvětlení dlouho bránili. Více k tématu rovněž v článku Na stopě původu života, který vyšel v druhém čísle časopisu A / Věda a výzkum.

Prof. Jiří Šponer patří mezi nejcitovanější české vědce a zabývá se strukturní dynamikou, funkcí a evolucí molekul nukleových kyselin pomocí nejmodernějších počítačových a teoretických metod. Interdisciplinární tematické rozkročení mu umožňuje právě počítačová chemie, na jejímž vývoji v oblasti studia nukleových kyselin se výrazně podílel. V roce 2014 mu Akademie věd ČR udělila prestižní cenu Praemium Academiae.

Dr. Judit Šponerová vede v laboratoři výzkum původu života. Výzkum laboratoře je základní a interdisciplinární, pohybuje se na pomezí fyzikální chemie, biochemie a molekulární biologie. Hlavním pracovištěm manželů Šponerových je Biofyzikální ústav AV ČR. Výzkum dlouhodobě financuje rovněž Grantová agentura ČR.

Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR,
Foto: csfd.cz, expats.cz