Zahlavi

„Česky jsem se naučil díky lásce,“ říká vídeňský bohemista Stefan M. Newerkla

23. 10. 2017

Vyrůstal jen dvanáct kilometrů od českých hranic, ale s češtinou se setkal až po maturitě. Chtěl být učitelem češtiny. Nějakou dobu také učil české děti v Hollabrunnu. Nakonec se Stefan M. Newerkla stal jedním z nejmladších profesorů pro jazykovědu západoslovanských jazyků v Institutu slavistiky Vídeňské univerzity, kde působí dodnes. Od roku 2013 je profesor Newerkla externím členem Vědecké rady Akademie věd ČR. Ve středu 18. října mu předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová předala medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filozofických vědách.

 „Jsem moc ráda, že zrovna profesor Newerkla je první člověk, kterému předávám medaili. Medaile Josefa Dobrovského je tou nejvyšší pro obor humanitních věd. Stefan M. Newerkla je velkým přítelem nejen Akademie věd ČR, ale celé České republiky. Hodně nám pomohl při mezinárodním hodnocení v roce 2015, při kterém jsem byla fascinovaná jeho perfektní češtinou,“ řekla prof. Eva Zažímalová.

„Toto ocenění je pro mě splnění snu. V mém životě je řada náhod, které mě přivedly k češtině. Nikdy jsem nelitoval, že jsem se vydal na tuto dráhu. V mém věku je to až neuvěřitelné, že jsem nositelem právě této medaile. Je to pro mě navíc první ocenění, které jsem dostal a že na to přišli právě Češi, to mě těší ještě víc,“ s úsměvem dodal Stefan M. Newerkla, který má sám české příjmení. Vzniklo sice z českého přídavného jména nevrlý, ale k mladému příjemnému a optimistickému profesorovi se vůbec nehodí.

Původně chtěl studovat ruštinu, ale k té potřeboval ještě jeden slovanský jazyk. Krátce po maturitě, když se otevřely hranice, odjel do Prahy na kurz češtiny při Univerzitě Karlově. V Mariánských Lázních tehdy potkal svou budoucí ženu. „Vystudovala rusistiku a psychologii a řekla mi, že nemá smysl, abych také studoval ruštinu, že nic nevyděláme. Tak jsem se rozhodl pro bohemistiku,“ podělil se o své soukromí Stefan M. Newerkla.

Jeho mottem je, že nikdy není pozdě naučit se další jazyk. Kromě slavistiky vystudoval na Vídeňské univerzitě anglistiku a amerikanistiku. Ovládá maďarštinu i slovenštinu. Svůj výzkum věnuje především jazykovým kontaktům mezi češtinou, němčinou a slovenštinou. Zabývá se národním obrozením, a protože jako pedagog na univerzitě ve Vídni působí už víc než dvacet let, sepsal vlastní učenici a skripta moderní češtiny.

Stefan M. Newerkla věří, že o národní jazyky je třeba pečovat. „Studenti dnes nejsou tolik motivovaní ke studiu slavistiky, před lety jsme měli i třicet studentů, dnes je to kolem pěti až šesti. Proto s kolegou plánujeme v Rakousku rozjet kampaň ke zvýšení zájmu o jazyky našich sousedních zemí,“ dodává nadšený profesor. Česky mluví i se svými dětmi a dovolené pravidelně tráví v České republice. „Máte tady nádherná místa, která nejsou nikde jinde na světě,“ dodal Stefan M. Newerkla, který svůj zájem o češtinu vnímá především jako rozšiřování poznatků o vlasti.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

AV-1

AV-1

AV-2

AV-2

AV-3

AV-3

AV-4

AV-4

AV-6

AV-6

AV-7

AV-7

AV-8

AV-8