Zahlavi

Český Siemens opět udělil prestižní ceny

10. 02. 2017

Letos po devatenácté ocenil český Siemens nejlepší mladé vědce, studenty a pedagogy v prestižní vědecké soutěži Cena Wernera von Siemense. Na slavnostním večeru v Betlémské kapli převzalo za přítomnosti ministrů české vlády a představitelů akademické obce ceny celkem 11 vítězů. I letos bylo uděleno zvláštní ocenění za překonání překážek při studiu a cena za nejlepší ženskou disertační práci. Vítězové si rozdělili finanční odměny v celkové výši 1 milion korun.

Do 19. ročníku soutěže, která se zaměřuje zejména na práce z oblasti technických a přírodovědných oborů, se přihlásil rekordní počet soutěžících z 19 českých vysokých škol. „To, jak se chováme k našim pedagogům a jak dokážeme motivovat talentované studenty, považuji za jeden z důležitých ukazatelů stavu naší společnosti. Prostřednictvím Ceny Wernera von Siemense se již 19 let snažíme přispět, aby vzdělanost byla vnímána jako důležitá hodnota a byli oceněni ti, kdo ji předávají. Letošních 346 přihlášek napříč technickými a přírodovědnými obory a jejich rok od roku rostoucí kvalita jsou pro mne důkazem, že české technické a přírodovědné vysoké školství vytváří pevný základ budoucí konkurenceschopnosti naší země,“ řekl v úvodu slavnostního večera generální ředitel Siemens Česká republika Eduard Palíšek.

Za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu si cenu odnesl tým Petra Šittnera (AV ČR), který se zabývá studiem slitin s tvarovou pamětí a jejich technických aplikací pro průmyslové využití v medicíně, robotice, leteckém a automobilovém průmyslu. „Jsem velmi rád, že Siemens uděluje své ceny, ale jsem ještě radši, že zásluhou generálního ředitele Eduarda Palíška byla před pěti lety zavedena kategorie nejlepší výsledek základního výzkumu,“ uvedl předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš, předseda poroty a garant kategorie nejvýznamnější výsledek základního výzkumu.

V kategorii o nejvýznamnější výsledek vývoje a inovace byl za vývoj miniaturního glukometru s možností bezbateriového provozu a propojením na smartphone oceněn Marek Novák.

Jako již tradičně se nejvíce soutěžících přihlásilo v kategoriích o nejlepší diplomovou a disertační práci – více než tři čtvrtiny. Ocenění si zde odnesli: Tomáš Pikálek doktorand v Ústavu přístrojové techniky AV ČR za nejlepší diplomovou práci, v níž vyvinul novou metodu pro měření indexu lomu vzduchu a Martin Ullrich (VŠCHT Praha) za nejlepší disertační práci, ve které jako první zrealizoval prototyp funkčního chemického robota, tj. strukturované mikročástice schopné nést obsah, který lze řízeně uvolňovat.

Cena pro nejlepšího pedagoga a zvláštní ocenění

Siemens opět udělil zvláštní ocenění studentovi, který překonal potíže dané zdravotním postižením a dosáhl navzdory němu mimořádných studijních nebo výzkumných výsledků. Získal ho Roman Švec (UJEP), který se věnuje studiu a výzkumu digitalizace kulturního dědictví. Cenu pro nejlepší disertační práci napsanou ženou si odnesla Neda Neykova (ČVUT), která se věnovala hydrotermální syntéze nanotyčinek a nanosloupků ZnO pro použití ve fotovoltaice.

Cenu pro nejlepšího pedagoga si odnesl Richard Hindls, vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti z Vysoké školy ekonomické, který je uznávaným odborníkem v oblasti statistiky. Na závěr slavnostního večera ocenil generální ředitel Siemens ČR Eduard Palíšek předsedu AV ČR prof. Jiřího Drahoše za jeho trvalou snahu o propojování špičkového výzkumu s aplikační sférou a průmyslem čestnou medailí Wernera von Siemense.

O soutěži

Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Záštitu nad udílením cen poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v Česku. V předchozích osmnácti ročnících soutěže bylo již oceněno 319 studentů, pedagogů a vědců. Formou finančních odměn Siemens podpořil české školství a vědu celkovou částkou dosahující devíti milionů korun.