Zahlavi

Český Humboldtův klub oslavil 25 let

03. 03. 2016

Před 25 lety byl v České republice založen Humboldtův klub, který sdružuje bývalé i současné stipendisty Nadace Alexandra von Humboldta a nositele cen této nadace, kteří patří k vědecké elitě země. Posláním klubu je rozvíjení vědeckých a kulturních aktivit v ČR, podpora mezinárodní spolupráce a výměna se zaměřením na rozvoj česko-německých vztahů a kontaktů mezi vědeckými a kulturními institucemi obou zemí. Ve středu 2. března se uskutečnilo slavnostní setkání v budově Velvyslanectví SRN v Praze za přítomnosti německého velvyslance v ČR Dr. Arndta Freiherra Freytaga von Loringhovena a prezidenta Humboldtovy nadace prof. Helmuta Schwarze.

 

Díky podpůrným programům Humboldtovy nadace se mohlo od roku 1964 více než 400 vědců z Česka seznámit s vědeckými pracovišti v Německu. Stali se tak spolu s celkem 27 tisíci vědci, včetně 52 nositelů Nobelovy ceny, součástí celosvětové sítě takzvaných Humboldtiánů. Nadace uděluje celosvětově ročně zhruba dva tisíce stipendií na výzkumné pobyty v Německu, přičemž rozhoduje vědecká kvalita uchazečů.

„Stipendium Humboldtovy nadace a roční pobyt na univerzitě v Hannoveru v polovině 80. let měly výrazný vliv zejména na mé zahraniční vědecké kontakty po sametové revoluci. Je nepochybné, že pobyt v Německu pozitivně ovlivnil celou moji vědeckou kariéru,“ uvedl prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR.

Na slavnostním večeru vystoupila rovněž saská státní ministryně pro vědu a umění Dr. Eva-Marie Stangeová a pochopitelně i předseda Humboldtova klubu v ČR prof. Jan Franc, ředitel Fyzikálního ústavu UK. Český spolek sdružuje 80 členů, celosvětově existuje v současnosti 122 Humboldtových klubů v 75 zemích světa. „Udělení Humboldtova stipendia v roce 1992, necelý rok po mé obhajobě Ph.D., bylo pro mou další vědeckou kariéru zcela zásadní. Začal jsem v Německu pracovat ve špičkové laboratoři na zajímavém tématu a zahájil jsem vědecký projekt, v němž jsem pokračoval i po návratu do České republiky,“ ocenil možnost práce v zahraničí také prorektor Karlovy univerzity a vedoucí výzkumné skupiny v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR doc. Jan Konvalinka.

 


Více o Humboldtově klubu se dočtete na webu Velvyslanectví SRN v ČR.

Foto: Stanislava Kyselová, (Akademický bulletin); Reportáž zde.
Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR