Zahlavi

Českou hlavu 2017 získal prof. Petr Sommer z Akademie věd ČR

04. 12. 2017

Už po šestnácté ocenila společnost Česká hlava výjimečné české vědce. Nejprestižnější ocenění Národní cenu vlády Česká hlava si odnesl historik a archeolog prof. Petr Sommer z Centra medievistických studií, společného pracoviště AV ČR a UK při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Profesor Sommer je mezinárodně uznávaným odborníkem na archeologii a historii raně středověké Evropy, tedy epochy, která zásadní měrou ovlivnila budoucí vývoj celého kontinentu a křesťanské civilizace. „Historie je jednou ze společenských věd, které sice na rozdíl od věd přírodních nepřináší jasný hmatatelný výsledek, třeba okamžité finance za nový patent nebo za nový materiál, ale funguje ve společnosti tak, že ji neustále informuje o sobě samotné. O její minulosti a z toho lze odvozovat i určité odhady do budoucnosti,“ řekl prof. Sommer k ocenění.

V pěti kategoriích převzali čtyři vědci a jedna inovativní společnost prestižní ocenění za výsledky svého výzkumu za rok 2017. Cenu Doctorandus za přírodní vědy získal Karel Škubník z Masarykovy univerzity, za objev funkce viru, který likviduje včely. Vít Saidl z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Fyzikálního ústavu AV ČR si odnesl Cenu Doctorandus za technické vědy. Pracuje v oblasti výzkumu antiferomagnetů, které by v budoucnu mohly výrazně vylepšit vlastnosti výpočetní techniky. Společnost SHM, která se věnuje vývoji technologií, umožňujících nanášet na průmyslové nástroje velmi tvrdé nebo kluzké tenké povlaky, které výrazně zlepšují vlastnosti výrobků, získala Cenu s názvem Industrie a Cenu Invence obdržel Jiří Damborský z Masarykovy univerzity, který se věnuje vývoji softwaru programování proteinů. Damborský umí programovat enzymy, které pak dokážou zneškodnit například jedovatý yperit nebo zbavit vodu nebezpečného znečištění.

Připravil: Jan Martinek, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Michaela Říhová, Česká hlava