26. 10. 2017

Kam směřuje současné Česko? Z jaké minulosti čerpá? A proč je třeba si uplynulých sto let české státnosti připomínat? O tom všem se v předvečer blížících se výročí spojených s českým státem a životem české společnosti ve 20. století diskutovalo ve vile Lanna v pražských Dejvicích. Setkání nazvané Česko na cestě/Vize a milníky se uskutečnilo 30. října 2017 a završilo aktivity platformy Česko na cestě, u jejíhož zrodu stála Akademie věd ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

„Podstatou naší platformy není stručný návod na dějiny nebo odpověď na to, jaký dnešní svět je. Chceme upozornit na problémy současnosti a ukázat, že může být výzvou a podnětem k dalším debatám,“ říká místopředseda AV ČR Pavel Baran, který Česko na cestě společně s velvyslancem ČR ve Francii Petrem Drulákem inicioval.

Od podzimu 2016 se představitelé platformy pravidelně scházeli, aby se v širších evropských i světových souvislostech zamýšleli nad blížícími se výročími v roce 2018. O pojetí české minulosti a současnosti diskutovali politolog a filozof Pavel Barša, historička umění Milena Bartlová, filozof a sociolog Václav Bělohradský, právnička Veronika Bílková, ekonom Jan Drahokoupil, kunsthistorik Jiří Fajt, filozof a sociolog Miloš Havelka, novinář Petr Holub, historikové Jan Křen, Jaroslav Pánek, Luboš Velek a Michal Pullman, právník a politik Petr Pithart, socioložka Tereza Stöckelová a historik filozofie Jan Zouhar.

Jedním z výsledků platformy Česko na cestě je i publikace nakladatelství Academia, která představuje ojedinělý počin mimo jiné proto, že k jeho formulaci přispěli kromě akademiků i veřejně činní intelektuálové či lidé z mediální a politické praxe.

Více najdete v tiskové zprávě nebo říjnovém AB / Akademickém bulletinu.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Česko na cestě_Lanna-1

Česko na cestě_Lanna-1

Česko na cestě_Lanna-10

Česko na cestě_Lanna-10

Česko na cestě_Lanna-11

Česko na cestě_Lanna-11

Česko na cestě_Lanna-12

Česko na cestě_Lanna-12

Česko na cestě_Lanna-13

Česko na cestě_Lanna-13

Česko na cestě_Lanna-14

Česko na cestě_Lanna-14

Česko na cestě_Lanna-15

Česko na cestě_Lanna-15

Česko na cestě_Lanna-16

Česko na cestě_Lanna-16

Česko na cestě_Lanna-17

Česko na cestě_Lanna-17

Česko na cestě_Lanna-18

Česko na cestě_Lanna-18

Česko na cestě_Lanna-19

Česko na cestě_Lanna-19

Česko na cestě_Lanna-2

Česko na cestě_Lanna-2

Česko na cestě_Lanna-20

Česko na cestě_Lanna-20

Česko na cestě_Lanna-21

Česko na cestě_Lanna-21

Česko na cestě_Lanna-22

Česko na cestě_Lanna-22

Česko na cestě_Lanna-23

Česko na cestě_Lanna-24

Česko na cestě_Lanna-25

Česko na cestě_Lanna-3

Česko na cestě_Lanna-4

Česko na cestě_Lanna-5

Česko na cestě_Lanna-6

Česko na cestě_Lanna-7

Česko na cestě_Lanna-8

Česko na cestě_Lanna-9