Zahlavi

Česko-britské superlasery „nové generace“ uspěly v Evropě

24. 11. 2016

Evropská komise 23. listopadu oficiálně oznámila, že se bude společně s  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podílet na financování vzniku nového Centra excelence, které se zaměří na průmyslové využití špičkových laserových technologií. Vědci centra HiLASE z Fyzikálního ústavu AV ČR a britského Science and Technology Facilities Council budou společně pracovat na 5,5 letém projektu ve výši 1,2 miliardy korun. Jedná se o historicky první výzvu Widespread  Teaming programu Horizon2020, která si klade za cíl pozdvihnout inovační potenciál členských států Evropské unie.

Pracoviště HiLASE, které se nachází v těsné blízkosti Prahy v obci Dolní Břežany, se v budoucnu přemění na evropské centrum excelence (CoE). HiLASE se věnuje vývoji pokročilých pevnolátkových laserových systémů vhodných pro aplikace v hi-tech průmyslu. Otevírá tak cestu novým průmyslovým technologiím pro úpravu materiálů využitelným např. při povrchovém vytvrzování, konstrukci polovodičových součástek či mikro/nanoobrábění.

Pouze 10 evropských projektů ze 169 původně přihlášených prošlo úspěšně hodnocením druhé fáze výzvy. HiLASE CoE je jediným českým projektem, který bude finančně podpořen.

Peněžní prostředky budou použity na další vývoj superlaserů podle skutečných potřeb high-tech průmyslu a na přenos vyzkoušeného know-how Science and Technology Facilities Council pro nastavení účinné spolupráce s firmami. Dlouhodobým cílem je výrazné posílení finanční nezávislosti centra na veřejných zdrojích. HiLASE CoE však nabídne také odpovídající uplatnění excelentním domácím i zahraničním vědeckým pracovníkům, čímž významně posílí intelektuální, znalostní a kulturní úroveň České republiky.

Prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR uvedl:  “Cením si toho, že centrum HiLASE již nyní naplňuje nové moto Akademie věd - Špičkový výzkum ve veřejném zájmu. Úspěch tohoto projektového záměru jasně ukazuje, že Akademie věd ČR umí rozvíjet jak základní badatelský, tak i kvalitní aplikovaný výzkum, a to  v souladu s potřebami společnosti, kde jsou výsledky výzkumu sdíleny s průmyslovou praxí."

Více informací najdete v tiskové zprávě.

Foto: Archiv centra HiLASE

161124-001

161124-001

161124-002

161124-002

161124-003

161124-003

161124-004

161124-004