Zahlavi

České hlavičky podruhé – tentokrát s mladou biochemičkou Karinou

26. 11. 2016

Karina, stážistka Otevřené vědy Akademie věd České republiky, získala spolu s dalšími deseti talentovanými studenty ocenění České hlavičky 2016. Oceněna byla za projekt "Mutace v DNA-opravném proteinu RAD51 a jeho úloha při genomové nestabilitě a vzniku nádorů".

Projekt České hlavičky je odvozen od hlavního projektu České hlavy, který si klade za cíl zvyšovat společenskou prestiž vědeckých a technických pracovníků. Již od roku 2007 České hlavičky podporují nadané studenty přírodovědných a technických oborů, snaží se vzbudit zájem studentů o tyto obory pomáhají při startu jejich vědecké kariéry. Ocenění studenti jsou prezentováni jako pozitivní vzory a motivace (nejen) pro své vrstevníky.

Jak se stát Českou hlavičkou? Na to jsme se tentokrát zeptali stážistky Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Kariny:
 
Karino, jak jste se dostala ke svému vědeckému projektu, za který jste získala ocenění?
 
Na projektu, za který jsem ocenění získala, pracuji v Laboratoři Rekombinace a DNA opravy v Masarykově univerzitě v Brně, pod vedením docenta Lumíra Krejčího, kterého jsem přímo kontaktovala a který mi umožnil u něj v laboratoři pracovat.
 
 
Co přesně v laboratoři děláte?

V práci se zabývám proteinem RAD51, který v našich buňkách opravuje velmi toxická DNA poškození. Absence tohoto proteinu je embryonicky letální, proto se dlouhou dobu předpokládalo, že RAD51 nemůže být v buňkách ani mutovaný, protože by to pro buňky bylo smrtelné. Navzdory tomu však byly nedávno v nádorových buňkách nalezeny mutace v RAD51.

Nám se pomocí biochemické charakterizace nádorově-asociované RAD51 mutace podařilo odhalit mechanismus, který tento rozpor může vysvětlovat a objasnit, jak mutace může naopak pomáhat nádorovým buňkám v jejich rozvoji. Kromě mechanistického pochopení, mohou výsledky této práce otevřít prostor pro nové potenciální terapeutické cíle pro efektivnější léčbu.

Samotný průběh práce na tomto a dalších projektech, na kterých teď pracuji, je naprosto skvělý, a to především díky vedoucímu laboratoře, docentu Lumíru Krejčímu, který mě po celou dobu velmi podporuje, za což jsem mu opravdu nesmírně vděčná. Jelikož jsem z Karlových Varů, do laboratoře dojíždím a díky finanční podpoře Karlovarského kraje a mé školy, Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, v Brně zůstávám obvykle 2-3 týdny v měsíci.

Jste také stážistkou Otevřené vědy Akademie věd ČR, jak tento projekt vnímáte?

Osobně si myslím, že Otevřená věda je úžasný projekt, který otevírá studentům možnost si vyzkoušet skutečnou vědeckou práci, což může nesmírně pomoc při rozhodování, čemu se věnovat, a otevřít skvělé možnosti pro další vědeckou kariéru.


Záznam předávání cen České hlavičky ke zhlédnutí zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11382499586-ceske-hlavicky-2016/31629232016/
 
Foto: České hlavičky
Autor: Odbor projektů, grantů a medializace