Zahlavi

Česká a Slovenská akademie věd uzavřely dohodu o spolupráci

11. 01. 2018

Vzájemné vztahy upevňují česká a slovenská vědecká reprezentace každoročně. Nyní se však Akademie věd ČR a Slovenská akademie věd rozhodly tyto aktivity ještě formálně posílit a ve čtvrtek 11. ledna 2018 podepsaly dohodu o vzájemné spolupráci.

„Spolupráce se slovenskou vědou má u nás dlouhou tradici, slovenští vědci jsou pro nás nejbližším strategickým partnerem. A jsem ráda, že tuto dohodu podepisujeme právě letos, kdy si připomínáme sto let od založení samostatného československého státu,“ uvedla před podpisem předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. Ve vile Lanna v pražských Dejvicích uvítala předsedu SAV Pavola Šajgalíka či Ľuboše Kľučára, předsedu slovenského Akademického sněmu.

Předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a předseda SAV Pavol Šajgalík po podpisu dohody v pražské vile Lanna

Jak uvedla předsedkyně, se Slovenskou akademií věd probíhá největší objem spolupráce v porovnání s ostatními organizacemi. Zájem je na obou stranách, a to zejména o studijní pobyty či takzvané mobilitní projekty, které často ústí do velkých mezinárodních aktivit.

Předsedkyni AV ČR doprovázeli všichni místopředsedové Akademie věd

„Je dlhodobou tradíciou už od rozdelenia Československa, že sa Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied a Akademická rada AV ČR stretávajú. Tieto stretnutia sú symbolické a dávajú jasne najavo, že akadémie mali k sebe vždy blízko, veľmi úzko spolupracujú, a to sa odráža aj na množstve projektov, na ktorých spolupracujeme,“ řekl předseda SAV Pavol Šajgalík.

Slovenská delegace při jednáních, nalevo od Pavola Šajgalíka předseda slovenského Akademického sněmu Ľuboš Kľučár

Odolnost srdce i kosmické záření

V letech 2015 až 2017 tak v rámci těchto tříletých projektů například spolupracoval Fyziologický ústav se slovenským Ústavem pro výzkum srdce na tématu, jak patologické stavy ovlivňují odolnost srdce proti ischemii myokardu, a zkoumaly nové možnosti prevence a ochrany. Biologické centrum zase v součinnosti s Parazitologickým ústavem monitorovalo výskyt patogenů přenášených klíšťaty pod vlivem globálních klimatických změn. Filozofické ústavy na obou stranách se zabývaly fenomenologií, Ústav jaderné fyziky a slovenský Ústav experimentální fyziky zkoumaly radiační pole v blízkosti Země a možné souvislosti s kosmickým zářením měřeným na zemském povrchu.

Obě instituce přitom spojuje nejen téměř čtyřicet let společné historie, ale též obdobná organizační struktura.

Připravila: Alice Horáčková, odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR