16. 05. 2016

Pražská Lannova vila v pražské Bubenči přivítala 11. dubna 2016 představitele Aka­demie věd a další osobnosti české vědy a vzdělanosti na jarním setkání časopisu Živa s autory nejlepších článků za předešlý rok. Redakce a redakční rada renomovaného přírodovědného periodika, které vychází již od roku 1853, posuzovaly příspěvky tradičně v pěti kategoriích. 

Purkyňovu cenu za popularizaci biologických věd ve věkové kategorii nad 30 let obdržel Ing. Martin Škorpík (ocenění převzal syn Vítězslav Škorpík ) za článek Zemědělská krajina a praktické problémy ochrany hmyzu. V kategorii 26 až 30 let uspěl Mgr. Jan Prančl ( Lakušníky – výkladní skříň evoluce skrytá v našich vodách) . V kategorii do 25 let získali přízeň poroty Mgr. Anna Potůčková (Historie vegetace zaniklého jezera Šúr od pozdní doby ledové po dnešek) a Ing. Vojtěch Kolář a doc. David Boukal ( Potápníci – nenápadní predátoři našich vod). Zvláštní ocenění za příspěvek, který obsahově i rozsahem přesahuje rámec jednotlivých publikovaných článků, převzali dr. Vojen Ložek a doc. Lucie Juřičková (Ztráta diverzity a měkkýši I., II). Cenu Antonína Friče za rozvoj časopisu Živa obdrželi prof. Jan Buchar in memoriam (cenu převzala dcera MUDr. Eva Smolová) a doc. Jan Krekule. Podrobněji viz TZ.

 

Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin