Zahlavi

Ceny Nakladatelství Academia

20. 03. 2017

Dne 20. března 2017 proběhlo v budově Akademie věd ČR slavnostní vyhlášení 9. ročníku Cen Nakladatelství Academia a 5. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia. Kromě obvyklých kategorií byla Petru Zajíčkovi za publikaci Jeskyně České republiky na historických mapách udělena Cena poroty. Nejprodávanější knihou roku 2016 z produkce Nakladatelství Academia je kniha Dany a Emila Zátopkových Náš život pod pěti kruhy. Knihou roku, tedy absolutním vítězem, který získal od porotců v rámci všech kategorií nejvíce hlasů, byla vyhlášena publikace Miroslava Bárty Příběh civilizace.

 

Ceny Nakladatelství Academia

Celkem bylo do letošního ročníku přihlášeno 58 publikací, v rámci jednotlivých kategorií ocenila osmičlenná odborná porota v čele s Prof. RNDr. Ivo Krausem, DrSc., FEng., dr. h. c., tyto tituly:

V kategorii původní vědecká nebo populárně naučná prácezvítězila publikace Miroslava Bárty Příběh civilizace.

V kategorii překlad vědecké nebo populárně naučné práce zvítězila Jiřina Šedinová s překladem knihy Davida Ganse Ratolest Davidova.

V kategorii slovník nebo encyklopedická publikace ocenila porota publikaci Lubomíra Slavíčka (ed.) Slovník historiků umění, výtvarných kritiků a teoretiků v českých zemích.

Cenu za výtvarné zpracování publikace si odnesl Štěpán Malovec za titul Design v českých zemích 1900-2000.

Cena poroty byla udělena Petru Zajíčkovi za publikaci Jeskyně České republiky na historických mapách.

Nejprodávanější knihou roku 2016 z produkce Nakladatelství Academia je kniha Dany a Emila Zátopkových Náš život pod pěti kruhy.

Knihou roku, tedy absolutním vítězem, který získal od porotců v rámci všech kategorií nejvíce hlasů, byla vyhlášena publikace Miroslava Bárty Příběh civilizace. Autor převzal z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše křišťálovou plastiku, která je dílem výtvarníka Jan Exnara.

Studentská soutěž

Celkem bylo do soutěže přihlášeno 40 diplomových prací, které hodnotila šestnáctičlenná odborná porota. Vítězné práce budou vydány knižně do jednoho roku pod hlavičkou Nakladatelství Academia. V 5. ročníku Studentské soutěže měla odborná porota možnost vybrat vítěze tradičně ve třech kategoriích.

Vítězkou kategorie Humanitní a společenské vědy se stala Šárka Caitlín Rábová s prací Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích 1800–1945.

V kategorii Vědy o živé přírodě a chemické vědy zvítězila Veronika Petřeková s prací Přehled zástupců padlí (Erysiphales) na území České republiky.

Vítězům 4. (loňského) ročníku Studentské soutěže byly předány vytištěné knihy.

Daniela Poláková, vítězka kategorie Humanitní a společenské vědy, převzala knihu Marie Kudeříková: Životnost mýtu a lidské zkušenosti.

Knihu Názvosloví organických sloučenin převzala Karolína Sezemská, vítězka kategorie Vědy o živé přírodě a chemické vědy.

Připravilo: Nakladatelství Academia
Foto: Stanislava Kyselová

 

 

 

170322_ac1

170322_ac1

170322_ac2

170322_ac2

170322_ac3

170322_ac3

170322_ac4

170322_ac4

170322_ac5

170322_ac5

170322_ac6

170322_ac6

170322_ac7

170322_ac7