Zahlavi

Cenu AV ČR 2018 obdrželi biolog, historik či matematik

17. 10. 2018

V úterý 16. října 2018 v Lannově vile v Praze udělila předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová významným vědcům Cenu Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a rovněž Cenu AV ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, určenou badatelům do 35 let. Během slavnostního aktu převzali vědci také Cenu předsedkyně AV ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ceny AV ČR se udělují za výzkumné úspěchy, které přispívají k prestiži české vědy v mezinárodním srovnání.

„To, že Cenu AV ČR dostáváte, svědčí o tom, že jste dosáhli skutečně výjimečných výsledků a že jste obstáli ve velmi tvrdé konkurenci,“ oslovila Eva Zažímalová v úvodní řeči deset oceněných vědců. „I díky vám se české Akademii daří velice dobře i v mezinárodním měřítku,“ poznamenala s odkazem na prestižní mezinárodní žebříček Nature Index, sledující počty kvalitních vědeckých výstupů, v němž letos v září obsadila AV ČR v kategorii vládních (neuniverzitních) institucí skvělé 19. místo.

Tvrdá dřina

V kategorii „A“, tedy kategorii mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, převzali cenu Ing. Jiří Náprstek, DrSc., a Ing. Radomil Král, Ph.D., z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, jejichž výzkum v teoretické a numerické mechanice je veden snahou lépe chránit různé konstrukce, ať už stavební, strojní, či letecké, před nejrůznějšími vlivy, jako jsou zemětřesení, větrné turbulence či extrémní vibrace, dále prof. Ing. Miroslav Oborník, Dr., který se zabývá evolucí mořského fytoplanktonu, zejména chromeridních řas Chromera velia a Vitrella brassicaformis (je spoluobjevitelem celé této skupiny), a doc. Ing. Jiří V. Outrata, DrSc., z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, jehož oceněné výsledky se týkají matematické analýzy tzv. nehladkých a mnohoznačných zobrazení a přispívají k dalšímu rozvoji matematiky jakožto vědecké disciplíny, mají však i široké praktické uplatnění v průmyslu a ekonomii.

Čerstvými laureáty Ceny AV ČR v kategorii „B“ určené vědcům do 35 let se pak stali matematik Tommaso Moraschini, Ph.D., za trojici významných článků o algebraické logice publikovaných v nejprestižnějších oborových časopisech, Mgr. Vojtěch Szajkó, Ph.D., za publikaci Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914, odkrývající logistické a komunikační pozadí vojenských konfliktů, do nichž se zapojila rakouská a rakousko-uherská armáda, a Mgr. Ondřej Vild, Ph.D., za přínosné texty k tématu obnovy biodiverzity tradičními metodami hospodaření, jako je pastva, hrabání opadanky či pařezení.

„Chtěl bych připomenout, že s existencí těchto cen se pojí také výzva nebo vzkaz mladším výzkumníkům, že existuje instituce, která sleduje vaši práci a je připravena vás za ni ocenit. Proto se nebojte na sobě tvrdě pracovat,“ uvedl v děkovné řeči za první dvě kategorie Jiří Náprstek, odvolávaje se na slova Alberta Einsteina, podle něhož 15 % úspěchu je nápad a zbývajících 85 % úmorná dřina.

Stále se učíme

„Důležitá je i práce vědců, kteří dokážou vědu komunikovat, srozumitelně ji sdělovat veřejnosti,“ zdůraznil Jan Martinek, ředitel Odboru mediální komunikace Kanceláře AV ČR, před udílením cen ve třetí a zároveň poslední kategorii „C“, tedy v kategorii propagace a popularizace výzkumu, vývoje a inovací.

Cenu AV ČR za tento „osvětový“ přínos z rukou Evy Zažímalové obdržel prof. PhDr. Jan Bažant, CSc., který se ve svých publikacích soustřeďuje především na vliv řecko-římské antiky na českou kulturu a tradici, dále Ing. Libor Juha, CSc., vedoucí pracovník Fyzikálního ústavu, který stál v letech 2008 až 2017 v čele Československého časopisu pro fyziku, a prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc., prof. h. c., neurofyziolog a současně celoživotní popularizátor vědy v tištěných médiích, jako je časopis Vesmír, ale i v rozhlasových či televizních pořadech. „My sami se při propagaci vědy vzděláváme a sami se učíme, jak učit,“ konstatoval Vyskočil v děkovné řeči za třetí kategorii.

Podrobné medailonky oceněných vědců si můžete přečíst v tiskové zprávě, která je k dispozici zde.

Související články:

AV ČR stoupá na mezinárodním žebříčku Nature Index

Akademická prémie 2018

Prémie Otto Wichterleho 2018

 

Připravil: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů AV ČR
Reportáž: Studio OAT