Zahlavi

Centrum Karla Čapka – nový přírůstek do výzkumného programu Naděje a rizika digitálního věku

02. 11. 2018

Centrum Karla Čapka je společný projekt třech ústavů Akademie věd a fakulty Univerzity Karlovy – Ústavu informatiky, Filosofického ústavu, Ústavu státu a práva AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

V pátek 12. října bylo centrum slavnostně založeno, navíc ho osobně představila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. Předmětem bádání centra budou otázky spojené s etikou a právem v oblasti umělé inteligence a vědě vůbec a díky zapojení různých ústavů tak vznikne mezioborová platforma pro jejich výzkum. Centrum Karla Čapka se bude zabývat možným dopadem současného rychlého vývoje v oblasti moderních technologií, jako jsou například autonomní vozidla, vojenské systémy, genetické modifikace rostlin a živočichů, robotičtí ošetřovatelé či aplikace kmenových buněk. Spolupráce zúčastněných pracovišť by měla mít jak filozofický, tak legislativní dopad.