Zahlavi

Cena města Brna pro Michala Marka

07. 02. 2018

Profesor Michal V. Marek, ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), získal jako zakladatel evropského centra excelence Cenu města Brna v oblasti přírodních věd.

Ocenění převzal spolu s dalšími 14 osobnostmi – vědci, umělci či sportovci – 30. ledna 2018 ve Sněmovním sále Nové radnice z rukou prvního náměstka primátora města Brna Petra Hladíka. Moravská metropole ocenila přínos nových laureátů k rozvoji města samého, ale i celé společnosti, k mezinárodní spolupráci, rozvoji demokracie, vědy, architektury a kultury.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v jehož čele prof. Michal V. Marek stojí, zkoumá pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení probíhající globální změnu a její dopad na atmosféru, biosféru a lidskou společnost. Výzkumníci se zaměřují především na vývoj klimatu a na působení měnících se podmínek na ekosystémy, jejich produkci a biologickou rozmanitost. Věnují se v této souvislosti i vlivu změn na rozvoj a chování lidské společnosti.

Pane profesore, co pro vás ocenění města Brna znamená?
Ocenění mne potěšilo, protože se dostalo uznání tomu, co jsem se svými kolegy v posledních desetiletích vytvořil. Tedy solidní a moderní výzkumnou infrastrukturu CzechGlobe zaměřenou na výzkum globální změny. Jsem rád, že se problematika globální změny na úrovni lokální a regionu Jižní Moravy skutečně považuje za závažnou.

Co pokládáte v současnosti za nejnaléhavější úkol vašeho pracoviště a jakého úspěchu svého i vašich vědců si nejvíce ceníte?
Naléhavý úkol? Přece pěstovat špičkový výzkum v oboru a být skutečně excelentní institucí. Například právě projekty InterSucho, Sucho – Jižní Morava a Czechglobe jsou mediálně velmi populární.

Prostřednictvím projektu InterSucho v ČR vznikl vědecký tým, který se věnuje komplexnímu výzkumu sucha a jeho dopadů. Jeho hlavním výstupem je systém sledování a predikce sucha (ISSS – Integrovaný systém pro sledování sucha) určený pro posouzení intenzity zemědělského sucha. Na www.intersucho.cz poskytuje pravidelně aktualizované údaje o půdní vlhkosti a stupni sucha, satelitní výstupy pro posouzení stavu vegetace a také odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin apod. Systém využívají nejen zemědělci, ale také zahradníci, pěstitelé zeleniny, ovoce, vinné révy a lesníci.

V Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) bude také do konce letošního roku pokračovat projekt Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha, na kterém spolupracují Mendelova univerzita v Brně a Český hydrometeorologický ústav. Cílem je poskytovat předpovědi stavu půdní vlhkosti, intenzity sucha a výnosové hladiny, a tím zlepšit rozhodovací procesy v zemědělském sektoru a zvýšit ekonomickou a ekologickou efektivitu zemědělské produkce. K dlouhodobé udržitelnosti hospodaření přispěje rovněž zavedení systému včasné výstrahy. Nové informace o dopadech sucha a zejména předpověď výnosů má už letos začít přinášet i připravovaný webový portál, který umožní jejich využití všem zemědělským subjektům, od podniků po veřejnou správu.

Sucho bylo také hlavním tématem časopisu A / Věda a výzkum (2/2017).Připravila: Jana Olivová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Stanislava Kyselová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR