Zahlavi

Cena Littera Astronomica za rok 2016 udělena

14. 10. 2016

Česká astronomická společnost ocenila cenou Littera Astronomica za rok 2016 PhDr. Alenu Hadravovou, CSc., a RNDr. Petra Hadravu, DrSc., zejména pro jejich mimořádný a trvalý přínos v oblasti zpřístupňování středověké astronomické vzdělanosti široké veřejnosti. Překlady manželů Hadravových doplněné rozsáhlými poznámkovými aparáty patří mezi stěžejní díla současného studia historie vědy. Slavnostní předání ceny proběhlo v pátek 14. října na 26. Podzimním knižním veletrhu v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě.

Laureáti převzali cenu z rukou knihkupce Jana Kanzelsbergera, spisovatelky a ředitelky 26. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě PhDr. Markéty Hejkalové a předsedy České astronomické společnosti Ing. Jana Vondráka, DrSc., dr. h. c. Laudatio přednesl emeritní předseda České astronomické společnosti Ing. Štěpán Kovář, Ph.D.

Cena Littera Astronomica České astronomické společnosti je určena k ocenění osobnosti nebo nakladatelství, která nebo které svým literárním dílem významně přispěly k popularizaci astronomie v České republice. Poprvé byla udělena v roce 2002.

V letošním roce manželé Hadravovi připravili do tisku texty Galileo Galilea Hvězdný posel a Johannese Keplera Rozprava s Hvězdným poslem vydané v nakladatelství Pistorius & Olšanská. Oba útlé svazky patří mezi nejdůležitější astronomické příspěvky všech dob. Spisy významně vstoupily do dobové diskuze o kosmologickém uspořádání světa a zároveň jsou dnes mimořádnou ukázkou renesanční stylistiky.

Kniha Aleny a Petra Hadravových přináší překlad Galileova a Keplerova textu spolu se zasvěceným komentářem, který osvětluje podstatu Galileových objevů, stejně jako jejich dobové souvislosti. Navazuje tak na dřívější edici jiného významného díla Johannese Keplera Sen, neboli Měsíční astronomie, které manželé Hadravovi vydali v nakladatelství Paseka v roce 2004. Publikace manželů Hadravových jsou kromě jiného také zdrojem nedocenitelných informací při stavbě replik dávných astronomických přístrojů.

Výše uvedené řadí Alenu Hadravovou a Petra Hadravu mezi přední autory v oblasti astronomické literatury a za to jim nyní Česká astronomická společnost udělila cenu Littera astronomica.

Více informací o literární činnosti manželů Hadravových najdete v tiskové zprávě