Zahlavi

Cena Josepha Fouriera 2018

06. 04. 2018

Společnost Atos IT Solutions and Services a Francouzské velvyslanectví v České republice vyhlašují 8. ročník Ceny Josepha Fouriera 2018. Záměrem je ocenit nejlepší doktorandy a mladé vědecké pracovníky z oblasti informatiky a výpočetních věd, a podpořit tak rozvoj tohoto vědního oboru. Cena je určena pracím se zaměřením na návrh nebo využití výpočetně náročných algoritmů a metod, simulací a modelování či na manipulaci s velkými objemy dat pro potřeby vědy a výzkumu ve veřejném i soukromém sektoru.

„Počítačové vědy jsou mladým a rychle se rozvíjejícím vědním oborem s potenciálem pro praktické uplatnění. Jde o oblast, ve které se mohou čeští studenti a vědci více profilovat, což by bylo do budoucna pro Českou republiku konkurenční výhodou. Talentovaných lidí je zde dostatek a Atos je i nadále podpoří, abychom jejich talent maximálně využili,“ vysvětluje ředitel divize Big Data & Cyber Security Jaroslav Vojtěch.Slavnostní předání cen se uskuteční 20. června 2018 v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví v ČR, za přítomnosti velvyslance Francie v České republice. Ocenění předá nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987 a iniciátor akce prof. Jean-Marie Lehn.

Letošního ročníku se zúčastní více než desítka českých univerzit a vysokých škol, které vyberou své nejlepší kandidáty k obhajobě prací před odbornou porotou. Porota složená ze zástupců českých univerzit a vysokých škol, odborníků společnosti Atos IT Solutions and Services a Francouzského velvyslanectví v ČR zasedne v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) 23. května 2018.

Porota vybere autory tří nejlepších výzkumných prací, jimž společnost Atos IT Solutions and Services udělí finanční odměnu. První dva výherci budou mít možnost vycestovat do Francie na měsíční výzkumnou stáž ve vybrané francouzské výzkumné instituci. Stipendium na měsíční stáž poskytne Francouzské velvyslanectví v ČR. Udělena bude taktéž speciální cena poroty, jejíž vítěz získá 50 000 výpočetních hodin na superpočítači Národního superpočítačového centra v Ostravě IT4Innovations.

Ceny Josepha Fouriera 2018:

1. místo: 60 000 korun a stipendium na výzkumnou stáž (1 měsíc)
2. místo: 40 000 korun a stipendium na výzkumnou stáž (1 měsíc)
3. místo: 25 000 korun
Speciální cena poroty: 50 000 výpočetních hodin na superpočítači Národního superpočítačového centra IT4Innovations

Více informací a harmonogram soutěže na https://www.ifp.cz/ a https://atos.net/cs/ceska-republika/cena-josepha-fouriera-2018.

Kontaktní osoby:

Jaroslav Vojtěch, Head of Big Data & Security SL
E-mail: jaroslav.vojtech@atos.net

Petr Martinák, Marketing and Communication Specialist CZ
E-mail: petr.martinak.external@atos.net

Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Pixabay