Zahlavi

Cena Františka Běhounka pro dobrodruhy české vědy

30. 06. 2017

V Paříži studoval radiologii u Marie Curie-Sklodowské, napsal desítky dobrodružných knih pro děti, prožil sedm týdnů na ledové kře při ztroskotání Nobilovy expedice na severní pól, profesor fyziky a expert na atomové záření, tím vším byl František Běhounek, po kterém je pojmenovaná cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Uděluje se už šestým rokem za umění přiblížit náročná vědecká témata veřejnosti a šíření dobrého jména české vědy za hranicemi České republiky. Cena je spojena s finanční odměnou 250 000 korun a termín pro zaslání nominací je 20. září 2017.

František Běhounek (1898-1973) se aktivně zapojoval do řady mezinárodních projektů již v dobách, kdy mezinárodní vědecké kontakty takové intenzity nebyly ještě běžné. Byl členem velkého množství domácích i zahraničních organizací. Jeho zásluhy o rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce byly oceněny mimo jiné i Stříbrnou medailí města Paříže. Jeho jméno nese jedna pražská ulice i planetka 3278 Běhounek.

Navrhnout kandidáta na Cenu Františka Běhounka může vysoká škola či výzkumná instituce, redakce odborného impaktovaného vědeckého časopisu nebo držitel akademického titulu profesor získaného nebo uznaného v České republice nebo v jiné zemi Evropské unie. Návrh na udělení Ceny je třeba zaslat do 20. září 2017 na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Cenu lze udělit vědci nebo vědkyni, kteří splňují tyto podmínky:

  • působí nebo působili v základním či aplikovaném výzkumu, v průmyslovém vývoji nebo v akademické sféře,
  • vystudovali na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice (bez ohledu na způsob financování této instituce), a
  • během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou účastí v projektech evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přispěli k propagaci a popularizaci svého vědního oboru a k šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru.

Podrobnější informace o podmínkách udělení Ceny Františka Běhounka najdete zde.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Databáze ilustrátorů české literatury www.daildeli.cz