Zahlavi

Časopis Naše řeč slaví stoleté výročí

10. 01. 2017

V sídle Akademie věd byla v pondělí 9. ledna zahájena konference 100 let Naší řeči, kterou pořádá redakce časopisu Naše řeč ve spolupráci s oddělením jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR. Časopis Naše řeč, jehož první číslo vyšlo na konci roku 1916, plnil v době první republiky především funkci vzdělávací, a to zvláště s ohledem na hodnoty tradice, přirozenosti a samostatnosti. Dnes se jedná o živé odborné periodikum zaměřené na bohemistická témata a splňující všechny nároky kladené na soudobé vědecké časopisy.

Konferenci zahájil předseda Akademie věd prof. Jiří Drahoš, který ocenil úsilí a práci Ústavu pro jazyk český AV ČR a zdůraznil, že „stoleté výročí časopisu Naše řeč je úctyhodná záležitost“ a popřál časopisu, „aby s neztenčenou měrou fungoval i příštích sto let“.

Ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR Martin Prošek sdělil, že původně dvoudenní program konference byl pro velký zájem rozšířen na tři dny a k ideji národního jazyka poznamenal, že „jazyk by měl být osobitý, odlišný od jiných jazyků, a to je jistě vlastnost, kterou náš jazyk průběžně dosahuje“.

Markéta Pravdová, vedoucí redaktorka časopisu Naše řeč, shrnula historii časopisu od roku 1916 a připomenula sepjetí časopisu s Kanceláří Slovníku jazyka českého, nejstaršího akademického pracoviště, založeného v roce 1911, z něhož v roce 1946 vznikl Ústav pro jazyk český AV ČR. „Jedním z velkých úkolů Kanceláře Slovníku jazyka českého byla příprava velkého výkladového slovníku našeho jazyka. Právě v těchto dnech, po více než čtyřiceti letech od vydání Slovníku spisovného jazyka českého, vychází nový Akademický slovník současné češtiny, přičemž jako první jsou zveřejněna hesla písmene A,“ doplnila Markéta Pravdová.

Pro veřejnost asi nejviditelnější aktivita Ústavu pro jazyk český AV ČR spočívá v soustavném jazykovém poradenství a jazykových expertizách nejrůznějším uživatelům českého jazyka prostřednictvím jazykové poradny, fungující již od roku 1936. S jazykovou poradnou přímo souvisí rubrika v Naší řeči nazvaná Z dopisů jazykové poradně.

Časopis Naše řeč chce i v příštích letech nadále upevňovat a posilovat svůj status předního lingvistického časopisu o češtině a být zároveň otevřen všem zájemcům o oblast jazykovědy, zvláště bohemistiky. Všechny ročníky starší pěti let jsou volně přístupné prostřednictvím webového archivu časopisu.

Web konference: naserec100.ujc.cas.cz

Připravil: Odbor mediální komunikace AV ČR
Foto: Stanislava Kyselová

 

170109_1

170109_1

170109_2

170109_2

170109_3

170109_3

170109_4

170109_4

170109_5

170109_5

170109_6

170109_6

170109_7

170109_7

170109_8

170109_8

170109_9

170109_9

1701109_10

1701109_10

1701109_11.jpg

1701109_11.jpg

1701109_12.jpg

1701109_12.jpg

1701109_13.jpg

1701109_13.jpg

1701109_14.jpg

1701109_14.jpg

1701109_15.jpg

1701109_15.jpg

1701109_16.jpg