Zahlavi

CEITEC MU a ÚOCHB AV ČR uzavřely memorandum o spolupráci

21. 03. 2018

Ředitelé CEITECu MU a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB), dvou významných českých výzkumných institucí, podepsali 19. března Memorandum o strategickém partnerství a spolupráci. Jedná se o vzácný případ strategického partnerství uzavřeného na institucionální úrovni mezi univerzitním výzkumným centrem a ústavem Akademie věd ČR. Vedení obou ústavů chce vytvořit podmínky pro užší spolupráci na úrovni vědeckých skupin a jejich projektů. Společně chce také zlepšovat podmínky pro výzkum nejen na svých institucích, ale plánuje působit i v rámci vědní politiky České republiky.

„Naše instituce jsou na velmi dobré cestě k evropskému standardu, ale mají stále ještě co zlepšovat. Chceme sdílet své zkušenosti s řízením výzkumných institucí, spolupracovat na vytváření dobré praxe a společně hledat konkrétní řešení v oblasti komunikace vědy, mezinárodních vztahů, spolupráce s aplikační sférou, ale i v řízení výzkumných infrastruktur, personální politiky a grantové podpory,“ vysvětluje Zdeněk Hostomský, ředitel ÚOCHB. „Každý z našich ústavů v některých z těchto oblastí významně vyniká a také výzkumné zaměření našich institucí se výborně doplňuje. Společnými silami se chceme stát konkurenceschopnými a hlavně zajímavými pro vědce v celoevropském měřítku,“ doplňuje Hostomský.

Obě instituce patří mezi špičku ve svém oboru a chtějí sdílet a rozvíjet příležitosti na podporu PhD studentů a mladých vědců a vytvářet podmínky pro neformální setkávání vedoucích výzkumných skupin a s tím spojené vzájemné hostování. „Kromě vlastní vědecké spolupráce, pro kterou zde vidíme významný potenciál, se chceme zaměřit například i na výměnný program stáží pro administrativní pracovníky, protože vytváření kvalitního zázemí pro výzkumné pracovníky je nutnou podmínkou dnes tak často skloňované vědecké excelence“, vysvětluje Jiří Nantl, ředitel CEITEC MU. Ten plánuje spolupracovat i v oblasti personální politiky, která je v českém vědeckém prostředí stále ještě velmi zanedbávaná.

Mezi prvními konkrétními kroky právě navázané spolupráce bude návštěva a exkurze PhD studentů z CEITEC na ÚOCHB a workshop dobré praxe pro administrativu. „Chceme hledat zefektivnění procesů tak, abychom minimalizovali zátěž pro vědce, a tady je rozhodně prostor pro vzájemné sdílení zkušeností“, vysvětluje Jiří Nantl.

Připravil: ÚOCHB AV ČR
Foto: archiv ÚOCHB