Zahlavi

Budoucnost vědy po Brexitu

18. 01. 2018

Delegace britské Royal Society Královské společnosti přijela ve středu 17. ledna do Prahy, aby se zástupci Akademie věd ČR projednala možnosti spolupráce ve vědě po Brexitu.

„Za nejdůležitější bod jednání považuji vzájemnou dohodu na uzavření smlouvy o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Royal Society,“ řekla členka Akademické rady pověřená koordinací a koncepčními otázkami zahraniční spolupráce AV ČR Hana Sychrová.

Znovu se tím otevírá spolupráce, která se úspěšně rozvíjela od 90. let prostřednictvím individuálních studijních cest, ale skončila po vstupu České republiky do Evropské unie.

zleva Jan Řídký, Hana Sychrová a Antonín Fejfar

Mluvilo se i o tak zvaném Future Partnership Project, jehož iniciátory jsou Royal Society a nevládní britská nadace Wellcome. Spojit má vedoucí představitele vědy z Velké Británie a Evropské unie v ambiciózní dohodě o výzkumu a inovacích.

„Akademie věd vyjadřuje tomuto projektu velkou podporu a chce se v něm aktivně podílet,“ sdělila Hana Sychrová.

Na "české straně stolu" zleva Jan Lokajíčková, Taťána Petrasová, Jan Řídký, Hana Sychrová a Antonín Fejfar

„Hledáme názory všech členských států na budoucí spolupráci Velké Británie a členských států Unie. Přejeme si dosažitelné a kreativní partnerství, jehož vize se tvoří právě v těchto měsících,“ řekl člen delegace Royal Society Richard Catlow.

Británii, kde je více než 125 tisíc studentů a také 17% akademických pracovníků ze zemí Evropské unie nesoucích příznivý dopad na společnost a ekonomiku, velmi záleží na zachování dosavadní spolupráce a rozvíjení nových partnerství se státy Evropské unie ve výzkumu a inovacích.

Richard Catlow zároveň ujistil, že se není třeba obávat evropských projektů s participací britských účastníků, neboť Velká Británie společně s Evropskou komisí zajistí financování projektů Horizontu 2020, které byly podány před odchodem Spojeného království z Evropské unie.

 zleva delegace Royal Society Laura Wilton a Richard Catlow a úplně vpravo zástupce Britského velvyslanectví v ČR Otakar Fojt

Jednodenní návštěvu v Praze využili Richard Catlow a Laura Wilton také k návštěvě Univerzity Karlovy a setkání se zástupci Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR. Jejich cesta bude v dalších dnech pokračovat na Slovensko.

Připravila: Vlaďka Coufalová, odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR