Zahlavi

Budoucnost elektronové optiky a přístrojové techniky

13. 06. 2018

Současné trendy v elektronové optice a přístrojové technice pro povrchovou fyziku představovaly hlavní téma 16. ročníku mezinárodní konference, kterou ve dnech 4. až 8. června 2018 hostil Ústav přístrojové techniky AV ČR.

Setkání s názvem Recent Trends in Charged Particle Optics and Surface Physics Instrumentation pořádá tradičně jedenkrát za dva roky oddělení elektronové mikroskopie.„K účasti zveme významné vědce z oboru, ale i jejich nadějné studenty či začínající pracovníky, kteří působí v akademické sféře nebo ve spolupracujících firmách. Na konferenci jsou ojedinělé konzultace témat jednotlivých účastníků a jejich příspěvků, které se soustřeďují spíše na zahajované nebo budoucí projekty a dosud nezodpovězené otázky než na prezentaci již hotových výsledků,“ vysvětluje hlavní organizátor setkání dr. Filip Mika. Letos se konference zúčastnilo 49 posluchačů z devíti zemí – z toho 25 s přednáškami.Jedním z významných odborníků, který do Brna přijel se studenty konzultovat jejich výzkumné práce, byl prof. Harald Rose, fyzik z univerzity v německém Ulmu. Průkopník elektronové mikroskopie převzal 8. června 2018 nejvyšší vyznamenání Akademie věd ČR De scientia et humanitate optime meritis, které mu předala ředitelka Ústavu přístrojové techniky AV ČR dr. Ilona Müllerová. Po slavnostním aktu, přednesl prof. Rose prezentaci na téma Současnost a budoucnost elektronové mikroskopie.

„Nosná témata letošního setkání představovaly současné i budoucí trendy v rastrovací (SEM), prozařovací (TEM), nízkoenergiové (LEEM), elektronové mikroskopii a výpočty elektronově optických prvků. Hovořilo se i o pokrocích v optických mikromanipulačních technikách a zobrazování optickými metodami,“ doplňuje dr. Filip Mika, který je zároveň vedoucím skupiny mikroskopie a mikroanalýzy působící v oddělení elektronové mikroskopie.

Více informací naleznete na www.trends.isibrno.cz.

Připravili: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, ve spolupráci s Filipem Mikou, Ústav přístrojové techniky AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, Archiv Ústavu přístrojové techniky AV ČR