Zahlavi

Blended-learningové kurzy

22. 11. 2016

Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nabízí ve 2. semestru školního roku 2016–2017 blended-learningové kurzy. Primárně jsou určeny pro zaměstnance pracovišť Akademie věd ČR, ale v případě volné kapacity rovněž pro veřejnost. Podrobné informace o jednotlivých kurzech a cenách naleznete v přiloženém přehledu a na http://www.langdpt.cas.cz/ nebo http://cap.avcr.cz. Kontakt: tel.: 221 403 932, e-mail: novakova@langdpt.cas.cz; Hybernská 8/1000, Praha 1, 1. patro. Termín odevzdání přihlášek (mimo kurzy Academic Writing) je 20. ledna 2017 (nebo do naplnění kurzů).