Zahlavi

(Bio)technologie českých vědců oslovily globální investory

28. 02. 2017

Ambiciózní biotechnologie českých vědců se představí významným domácím a zahraničním investorům na mezinárodní konferenci BioSpot, která proběhne 1. 3. 2017 v pražském Centru současného umění DOX.

Projekty českých vědců v oblasti Life Sciences (vědy o živých organismech) na sebe již řadu let strhávají pozornost tuzemských i zahraničních soukromých investorů. Jsou to právě soukromé investice, které mohou pomoci ambiciózním vědeckým projektům uplatnit se na trhu, a za to nabízejí investorům mnohokrát nadstandardní zhodnocení jejich vkladů. Důvodem potřeby právě soukromých investic je fakt, že ČR vydává ročně neporovnatelně méně finančních prostředků na výzkum v oblasti Life Sciences oproti srovnatelnému Rakousku či Dánsku.

Z nedostatku zkušeností a příležitostí, ale i jiných příčin, se vědečtí pracovníci a soukromí investoři často neumí dohodnout na podmínkách vstupu soukromých investic do projektů, které jsou financované z různých zdrojů včetně veřejných. Za účelem vytvoření fóra pro vědce z oblasti Life Sciences a soukromé investory vznikla v roce 2016 mezinárodní konference BioSpot, jejímž organizátorem je klastr MedChemBio, Ústav molekulární a translační medicíny LF UP a Ústav organické chemie a biochemie AV ČR.

„Platforma BioSpot koncentruje nejpokročilejší technologie v oblasti Life Science a biomedicíny, a vyhodnocuje jejich vývojový i komerční potenciál. Ty nejzajímavější výsledky výzkumu se představují na každoroční konferenci potenciálním investorům. Kromě zprostředkování přímého kontaktu vědců s komerční sférou se snažíme i o dlouhodobou kultivaci inovačního prostředí, průnik investičního kapitálu do České Republiky a odstraňování bariér mezi výzkumníky a investory,“ vysvětluje Marián Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP v Olomouci a jeden ze zakladatelů BioSpotu, pohnutky vzniku konference. 

Více informací najdete v tiskové zprávě.

Připravil: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Foto: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR