Zahlavi

Američtí studenti se školí v Praze

01. 06. 2017

Již pošesté navštívili studenti lékařské fakulty univerzity v Connecticutu českou metropoli, aby se ve dnech 31. května až 4. června 2017 školili v metodikách neurovědního výzkumu. Pražský kurz Ústavu experimentální medicíny AV ČR, který se zaměřuje na metody používané ve výzkumu sluchové funkce, je součástí jejich pobytu v Evropě, v jehož rámci se školí ve fyziologii a patologii sluchu a ve výuce španělštiny na univerzitě ve španělské Salamance.

Vědecká pracoviště univerzity v Salamance ovšem nemají tak komplexní metodické vybavení jako pražské oddělení neurofyziologie sluchu Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Po dohodě s garantem kurzu prof. Douglasem Oliverem z connecticutské univerzity se proto praktická část výuky odehrává již několik let na pražském pracovišti.Ve dvou dnech výuky se studenti seznámili s metodikami měření akustických veličin, zvláštnostmi akustické stimulace sluchu, metodami narkózy experimentálních zvířat a operačními přístupy či behaviorálními, elektrofyziologickými a morfologickými metodami. Sledovali rovněž záznam aktivity jednotlivých nervových buněk mikroelektrodami a pomocí tzv. terčíkového zámku, záznam aktivity buněčných komplexů implantovanými elektrodami a seznámili se s nejmodernější metodou záznamu činnosti neuronových sítí pomocí dvoufotonového in vivo mikroskopu.Stranou nezůstaly moderní vyšetřovací metody, které se používají v audiologii k vyšetření sluchu pacientů. Všechny metody si studenti mohli vlastnoručně vyzkoušet.

Připravil: Odbor akademických médií SSČ AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, AV ČR