Zahlavi

Americký matematik Samuel Buss převzal medaili Bernarda Bolzana

03. 11. 2017

Samuel Buss je světoznámý matematik s širokým okruhem zájmů. Jeho hlavními obory jsou matematická logika a teoretická informatika, ale zabývá se i počítačovou grafikou. Je proslulý zejména v oblasti matematické logiky, kde se proslavil svou teorií nazvanou omezená aritmetika (Bounded Arithmetic). Ve čtvrtek 2. listopadu mu člen Akademické rady AV ČR Pavel Krejčí předal medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách.

Doktorský titul Samuelovi Bussovi udělila Princetonská univerzita v roce 1985. Postdoktoranský výzkumný pobyt absolvoval v Berkeley a poté získal místo na Kalifornské univerzitě v San Diegu, kde působí dodnes jako profesor matematiky, informatiky a inženýrství.

Samuel Buss je autorem jedné ze čtyř monografií, které pojednávají o teorii omezené aritmetiky. To je systém formálních teorií, který odpovídá třídám výpočetní složitosti. S omezenou aritmetikou úzce souvisí oblast zvaná důkazová složitost, jejímž předmětem je studium složitosti důkazů v různých formálních systémech. Samuel Buss se zasloužil také o rozvoj této oblasti. V oboru teoretické informatiky se jeho zájem soustřeďuje na výpočetní složitost.

Matematik Buss publikoval více než 100 původních vědeckých prací, dvě monografie, napsal dvě kapitoly v Handbook of Proof Theory, je autorem dvou patentů a řady počítačových programů. Byl vicepresidentem společnosti Association for Symbolic Logic, je editorem řady časopisů v matematické logice a teoretické informatice, editoval několik sborníků a organizoval řadu konferencí a workshopů.

Dlouhodobě Samuel Buss spolupracuje s českými matematiky. Zúčastnil se tří česko-amerických mezinárodních grantů. Má řadu společných publikací s předními českými logiky (J. Krajíček, P. Pudlák, J. Sgall, N. D. Thapen).

V roce 2016 Samuel Buss přijal nominaci do International Advisory Board Matematického ústavu AV ČR.

 

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5692

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5692

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5701

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5701

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5704

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5704

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5721

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5721

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5723

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5723

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5737

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5737

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5739

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5739

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5748

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5748

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5749

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5749

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5750

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5750

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5759

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5759

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5766

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5766

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5775

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5775

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5786

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5786

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5787

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5787

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5791

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5799

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5803

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5808

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5815

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5817

Předávání medaile_S. Buss_Lanna-5820