Zahlavi

Akademie věd bude spolupracovat s Asociací výzkumných organizací

28. 11. 2018

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a předseda Asociace výzkumných organizací (AVO) Libor Kraus podepsali Memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci. Smyslem memoranda je zkvalitnění součinnosti mezi AV ČR a AVO v oblasti vědy, výzkumu a technologického vývoje v zájmu České republiky a jejích občanů.

Spolupráce bude rozvíjena v oblastech vědy, výzkumu, vývoje a inovací společných oběma institucím, a to v úzké součinnosti s vysokoškolskými a dalšími výzkumnými organizacemi, s důrazem na využití synergií mezi akademickou, podnikatelskou, komerční, politickou sférou aveřejností. Zejména půjde o konzultační činnost v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací, nových technologií a transferu poznatků do společenské a průmyslovépraxe, ale i výměnu informací a zkušeností vztahujících se k přípravě a tvorbě nových právních předpisů v oblastech vědy, výzkumu, vývoje a inovací. „To je pro nás klíčové, my nepotřebujeme měnit legislativu, ale spíš si společně definovat, co v oblasti kolaborativního výzkumu a spolupráce s aplikační sférou společně zmůžeme,“ říká Libor Kraus, předseda AVO.

„Spolupráce s AVO je pro nás důležitá, zejména pro koordinaci vědní politiky a společného postupu vůči poskytovatelům veřejné podpory výzkumu,“ hodnotí podpis memoranda Josef Lazar, člen Akademické rady AV ČR a koordinátor spolupráce AV ČR s AVO.

Memorandum je uzavřeno na dobu určitou tří let a obě smluvní strany se dohodly, že účinnost memoranda bude automaticky prodloužena o další tři roky.

Na úvodní fotografii předseda AVO Libor Kraus a předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová

Připravil: Jan Martinek, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons