Zahlavi

Akademie věd a Univerzita Karlova podepsaly společné memorandum

18. 12. 2017

Akademie věd ČR a Univerzita Karlova spolu v pondělí 18. prosince uzavřely memorandum o spolupráci. Dohoda, kterou vedení obou institucí podepsalo v prostorách Akademie věd v Praze, se může stát základem pro další spolupráci, již vědeckým institucím ukládá nový vysokoškolský zákon. 

„Vysoké školy jsou pro nás důležitým partnerem nejen pro svou edukativní, ale i výzkumnou základnu,“ uvedla předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, která memorandum chápe především jako nezbytný rámec pro bližší spolupráci v konkrétních oblastech, jako jsou například doktorské programy. 

Předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima při podpisu memoranda

„Akademii věd považujeme za významného strategického partnera v oblasti vědeckého výzkumu, spolupráci vítáme a těšíme se na ni. Je v našem společném zájmu, aby tato spolupráce zaznamenala kvalitativní posun kupředu,“ řekl po podpisu memoranda rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. 

„Strany jsou si vědomy svého mimořádného potenciálu, vysoké odborné a vědecké kapacity, potřeby vzájemného propojení mezi významnými akademickými institucemi a nutnosti stálého rozšiřování a využívání nejnovějších poznatků vědy a výzkumu v praxi,“ stojí v memorandu. 

Podle memoranda strany vyjadřují zájem „spolupracovat a přispívat tak k pozitivním výsledkům při realizaci vědeckých a výzkumných úkolů, při efektivním uplatňováním výsledků vědecké a výzkumné činnosti v praxi i při popularizaci vědy vůči veřejnosti“.

Při podpisu smlouvy se sešli jak zástupci Akademie věd ČR, tak Univerzity Karlovy

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů UK
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ